Projecten stimuleringsregeling open en online onderwijs 2015 - 2017

Het ministerie van OCW stelt jaarlijks geld beschikbaar om open en online onderwijs te bevorderen. Op deze pagina vind je een  overzicht van projecten die aan deze stimuleringsregeling hebben deelgenomen in 2015-2017. De projecten waren in deze periode vooral gericht op het ontwikkelen van online leermaterialen, cursussen en lespakketten.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Projecten stimuleringsregeling open en online onderwijs 2018 -2022

Stimuleringsregeling online onderwijs

Projecten online onderwijs

Bekijk de projecten van pijler online onderwijs die zijn ontwikkeld dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten

Stimuleringsregeling open leermaterialen

Projecten leermaterialen delen en hergebruiken

Bekijk de projecten van pijler open leermaterialen die ontwikkeld zijn dankzij de Stimuleringsregeling open en online onderwijs.

Bekijk de projecten