Wim Biemolt overhandigt de SURF Security & Privacy Award 2024 aan Martijn Bijleveld
Nieuws

Martijn Bijleveld wint SURF Security & Privacy Award 2024

Martijn Bijleveld, programmamanager Cyberveiligheid bij MBO Digitaal, heeft de SURF Security & Privacy Award 2024 gewonnen voor zijn buitengewone inzet voor het programma Cyberveiligheid mbo. Bijleveld nam de award op 27 juni tijdens de SURF Security- en privacyconferentie in ontvangst. 

Bijleveld is de drijvende kracht achter het programma Cyberveiligheid mbo dat als doel heeft om de cyberweerbaarheid van de mbo-sector te vergroten. Binnen het subsidieprogramma werken ruim 50 mbo-instellingen samen om kennis te delen, kwetsbaarheden te identificeren en best practices uit te wisselen, zodat ze zich beter kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit.  

Breder dan mbo 

Het programma Cyberveiligheid is een voorbeeld van hoe je cyberweerbaarheid instellingsoverstijgend kunt organiseren. Het startte in 2022, nadat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het mbo, hbo en wo vroeg om met een plan te komen om de cyberweerbaarheid binnen de onderwijssector te vergroten. Het mbo pakte dit op in de vorm van het programma Cyberveiligheid mbo.   

Bijleveld deelt de kennis die uit het programma komt actief met het hbo en wo en zoekt proactief de samenwerking met diverse gremia op. Zo is hij onder andere ook de drijvende kracht geweest achter het selecteren van een Governance Risk & Compliance (GRC)-tool die niet alleen beschikbaar is voor het mbo, maar voor de gehele onderwijssector. Met deze tool kunnen instellingen hun beveiligingsrisico’s in kaart brengen en handiger samenwerken en van elkaar leren. 

Inspirerend voorbeeld 

Het mbo zet onder leiding van Martijn grote stappen. Zo maken alle mbo-instellingen vanaf dit jaar gebruik van hetzelfde toetsingskader informatiebeveiliging als de rest van de sector. Het toetsingskader stelt vast wat het volwassenheidsniveau van de weerbaarheid binnen de gehele sector is.  

Wim Biemolt, voorzitter van SURFcert dat de award jaarlijks samen met beveiligingscommunity’s SCIPR en SCIRT toekent, zei tijdens de uitreiking: “Het programma Cyberveiligheid mbo is niet alleen een voorbeeld van hoe je cyberweerbaarheid instellingsoverstijgend organiseert. Dankzij de invulling die Martijn Bijleveld eraan geeft draagt het ook bij aan de cyberweerbaarheid van de onderwijssector als geheel.” 

Over de SURF Security & Privacy Award 

De SURF Security & Privacy Award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de SURF Security- en Privacyconferentie, een tweedaags event voor security-experts, informatiebeveiligers, privacy officers of functionarissen gegevensbescherming in het mbo, hbo, wo, bij umc's en onderzoeksinstellingen.