Online Laboratory calculus with automatic/instant Feedback (OLaF)

Studenten moeten in het laboratorium snel en foutloos berekeningen kunnen maken, maar blijken de benodigde vaardigheden onvoldoende te beheersen. Daarom ontwikkelt de Universiteit Maastricht een online tool, OLaF, waarmee studenten zich zelfstandig kunnen trainen in lab-rekenvaardigheden.

Student bij interactief bord

Hierdoor maken de studenten minder fouten tijdens het dure lab-onderwijs en houden docenten veel tijd over om te besteden aan de begeleiding van de experimenten.

Instelling

Universiteit Maastricht

Doel en Doelgroep

Het doel van dit project is om de lab-rekenvaardigheden van studenten op het noodzakelijke niveau te brengen. Hiertoe wordt een online tool ontwikkeld: OLaF. Deze tool bevat een adaptieve e-learning waarin de studenten casussen krijgen aangeboden met spelelementen, zodat iedere student op niveau wordt uitgedaagd. Bovendien moet de tool rijke, directe, feedback geven die afhankelijk is van de antwoorden van de student.

De tool wordt in eerste instantie ontwikkeld voor de biomedische, geneeskunde en gezondheidswetenschappelijke opleidingen van de Universiteit Maastricht. De tool is breed inzetbaar en kan daarnaast worden gebruikt in door andere universiteiten, hbo- en mbo-instellingen en natuurlijk het middelbaar onderwijs.

Resultaten

Het project loopt vanaf het voorjaar van 2020 tot en met het najaar van 2021 en bestaat uit de volgende stappen:

  1. Verbeteren gebruikersvriendelijkheid van de open source Drupal Closed Question editor;
  2. Toevoegen van spelelementen (zoals een badgesysteem) en een scoreboard;
  3. Leermaterialen toevoegen; de docenten ontwikkelen ongeveer 120 lab-rekenvragen;
  4. Feedback ontwikkelen, zowel generieke feedback als specifieke feedback per vraag;
  5. Training voor docenten en studenten;
  6. Twee pilots;
  7. Implementatie in het onderwijs van de Universiteit Maastricht.

Ontwikkelde materialen

Contactpersoon voor vragen

H.E. Popeijus, h.popeijus@maastrichtuniversity.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.