Vragen en antwoorden over online toetsen met online proctoring

Ga jij thuis een tentamen maken met online proctoring? Weet jij hoe dat werkt en hoe het zit met je privacy? Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over online proctoring. Heb je nog steeds vragen, stuur deze naar onlineproctoring@surf.nl.

Iris Huis in t Veld - Privacyspecialist
In deze video leg ik je uit hoe online proctoring werkt, hoe het met je privacy zit, en wat je rechten zijn.
Iris Huis in 't Veld, privacyspecialist bij SURF

Wat is online proctoring?

Online proctoring is een vorm van plaatsonafhankelijke digitale toetsafname, waar bij surveillance online plaatsvindt, met behulp van speciale software. De belofte van online proctorsoftware is dat studenten en hun tentamens overal (bijvoorbeeld thuis) onder fraudebestendige omstandigheden c.q. gecontroleerd op fraude kunnen maken. Controlesoftware, videobeelden en meekijken op het scherm van de student moeten voorkomen dat de student fraudeert.

Er zijn 4 varianten:

  • Het gebruik van live conferencing tools: Bij deze optie gebruikt de docent zelf reguliere conferencing software en kijkt direct mee met de studenten terwijl zij de toets maken. De docent kan de studenten via de webcam zien en ze gedurende de toets vragen om identificatie te laten zien. De docent kan echter niet de beeldschermen van de studenten zien.
  • Live proctoring: de oudste variant waarbij een surveillant realtime, live, meekijkt met een groep studenten via de webcam. Het grootse voordeel hiervan is dat de proctor, de surveillant, direct kan ingrijpen.
  • Proctoring via opnamen: achteraf kijkt een proctor vaak versneld en soms ook steekproefsgewijs de opnamen terug. De instelling bepaalt of zij alles terugkijkt of steekproefsgewijs.
  • Geautomatiseerde proctoring: de software registreert en markeert twijfelachtige momenten die de proctor terugkijkt en beoordeelt.

Meer vragen over online toetsen met proctoring?

Heb je na het bekijken van deze video meer vragen over online toetsen met online proctoring? Bekijk de veelgestelde vragen of stuur je vraag naar onlineproctoring@surf.nl