Online stagebegeleiding

Met de Stage-App kan de student zelf online begeleiding initiëren en vormgeven door data en reflecties over het werk- en leerproces te delen met de begeleider. De app wordt bij drie opleidingen als pilot getest en geëvalueerd. Daarna wordt de opgedane kennis over online stagebegeleiding verspreid.

kasten met computers

Instelling

Hogeschool Utrecht

Doel en doelstelling

De HU wil stagiairs meer de regie geven over het begeleidingsproces tijdens hun stage met de Stage-App. Zo kunnen studenten én docenten de beperkte begeleidingstijd effectiever benutten. De Stage-App bestaat al, is open source en vrij beschikbaar.
Het project omvat de volgende stappen:

  1. De Stage-App uitbreiden met een functionaliteit die het begeleidingsproces ondersteunt. De functionaliteit wordt zo ontworpen dat studenten actief nadenken over hun begeleidingsbehoefte en docenten hen effectiever kunnen begeleiden.
  2. De Stage-App testen bij drie opleidingen: de (tweedegraads) Lerarenopleidingen, Fysiotherapie en HBO-ict.
  3. De Stage-App wordt tijdens en na de pilot zowel kwantitatief als kwalitatief geëvalueerd.

Resultaten

HU wil impact bereiken op het gebied van: kennis, professionalisering en (cultuur)verandering. De instelling wil inzicht in de succesfactoren van online begeleiding om een groter leereffect te bereiken. Dit project draagt bij aan de invulling van de onderwijsvisie van de HU op aspecten zoals ‘blended learning’ en ‘regie op eigen leerproces’.
Het project levert de volgende vijf resultaten op:

  1. Ongeveer 900 stagiairs van drie HU-opleidingen hebben online begeleiding via de Stage-App ontvangen;
  2. Een evidence-informed, breed toepasbare handreiking voor docenten ‘didactiek voor online stagebegeleiding’;
  3. Een open-source webapplicatie Stage-App die online stagebegeleiding door docenten ondersteunt;
  4. Een evaluatierapport met de inzichten uit het project;

Kennis over de app verspreid via workshops, presentaties en artikelen.

Ontwikkelde materialen:

Lees meer over dit project:

Alle resultaten zijn met bronvermelding ook door anderen te gebruiken. HU deelt de kennis en ervaring binnen en buiten HU via bijeenkomsten en in hun communicatiemiddelen. Daarnaast schrijft HU een wetenschappelijke publicatie over de succesfactoren en valkuilen bij online stagebegeleiding.

Project in het nieuws: Artikel ScienceGuide: Leren reflecteren met een app

Contactpersoon voor vragen

Esther van der Stappen, ej.vanderstappen@avans.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.