Open anatomisch 3D-model in het onderwijs

3D-modellen van de menselijke anatomie helpen studenten het menselijk lichaam te begrijpen. Commerciële 3D-pakketten zijn extreem duur en daardoor niet toegankelijk voor opleidingen. Wereldwijd is er slechts één 3D-model onder een open (Creative Commons) licentie.

Marja Versantvoort met demonstratiepop

Het doel van dit project is om dit model te optimaliseren en afgeleiden maken die zonder specifieke technische vaardigheden bruikbaar zijn in het onderwijs.

Instelling

Leids Universitair Medisch Centrum/Universiteit Leiden (penvoerder), Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, Universiteit Leuven

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is om gezamenlijk (met vier universiteiten) een open 3D-model van de menselijke anatomie ontwikkelen dat bruikbaar is in het onderwijs. Uitgangspunt is het bestaande BodyParts/Z-anatomy 3D-model, dat in dit project geoptimaliseerd wordt. Het doel is daarnaast dat door de samenwerking tussen de vier instellingen het bewustzijn rond open onderwijsmaterialen groeit en het gebruik daarvan gangbaarder wordt. 

De doelgroep van dit project is breed en omvat in elk geval de vakgemeenschap van anatomie-docenten aan hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen. Verder is het project bedoeld voor alle  studenten aan opleidingen zoals geneeskunde, biomedische wetenschappen, verpleegkunde en fysiotherapie.

Resultaten

Het project levert onder meer de volgende resultaten op:

  • Eindgebruikersversie van online anatomische 3D-deelmodellen (20 stuks). Dit zijn voor het web geoptimaliseerde deelmodellen van anatomische structuren;
  • Een serie 2D-afbeeldingen van de spieren van armen en benen als afgeleide uit deze modellen;
  • Tien online ‘selectieviewers’ waarmee docenten zelf modellen met verschillende selecties van structuren kunnen genereren;
  • Een interactieve viewer die werkt in een browser op desktop of mobiel. Hiermee kan men modellen van alle kanten bekijken en 'ontleden' door structuren aan en uit te zetten.

Ontwikkelde materialen

De ontwikkelde materialen liggen in het verlengde van de genoemde resultaten. De belangrijkste deliverables zijn de volgende:

  • 20 anatomische deelmodellen op basis van de wensen uit het onderwijs in ruw 3D file-format (.obj en .blend);
  • Dezelfde 20 deelmodellen in web-format (.babylon), werkend in viewer in browser en op mobiel;
  • Functionerende 3D-webviewer(s) op GitHub voor verdere disseminatie en eigen web-hosting;
  • Reeks afgeleide 2D-afbeeldingen van de spieren van armen en benen;
  • 10 selectiemodellen (modellen van anatomische regio’s waarin structuren geselecteerd kunnen worden);
  • Selectieviewer waarin (groepen) structuren kunnen worden aan- en uitgezet en waarmee de gekozen set kan worden opgeslagen of geëxporteerd.

Contactpersoon voor vragen

Paul Gobée O.P.Gobee@lumc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2022 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.