Oplossingen voor online onderzoeksomgevingen

Onderzoekers kunnen eenvoudig en veilig online samenwerken aan onderzoeksprojecten dankzij samenwerking tussen onderzoeksinstituten, universitair medische centra, hogescholen en universiteiten. Deze organisaties voorzien steeds vaker in digital (of virtual) research environments, waar onderzoekers online gegevens kunnen opslaan, bewerken en delen.

Onderzoeker achter de computer

SURF is hierbij een belangrijke schakel. Zo hebben we een gezamenlijke visie opgesteld en voorzien wij in componenten waarmee deze digital en virtual research environments (DRE’s en VRE’s) kunnen worden samengesteld en met elkaar kunnen worden verbonden. Hierdoor wordt gezamenlijk online onderzoek eenvoudig, snel en veilig gemaakt.

Visie op online onderzoeksomgevingen 

Hoe zien online onderzoeksomgevingen er over vijf jaar uit? Op basis van gesprekken met een groot aantal belanghebbenden uit de SURF-gemeenschap zijn we gekomen tot een gedeelde visie over de richting tot 2027, die er samengevat zo uitziet: 

We zien in 2027 een VRE-ecosysteem van portalen en platformen die voldoen aan (inter)nationale standaarden zodat onderzoekers gemakkelijk kunnen samenwerken met goede toegang tot data en software in repository’s. Hiervoor is landelijke coördinatie van het ecosysteem nodig, onder andere door met de leden een VRE-doelarchitectuur te ontwikkelen, federatief samenwerken te stimuleren en geschikte softwarelicenties af te sluiten. Het VRE-ecosysteem moet zo ingericht worden dat innovatie van onderdelen goed mogelijk blijft. 

Uiteraard is deze visie niet in beton gegoten. We blijven de komende jaren in gesprek met de SURF-leden over het thema onderzoeksomgevingen. 

SURF Research Cloud: blokkendoos voor DRE’s &VRE’s

SURF Research Cloud is een selfservice-platform waarmee onderzoeksorganisaties en onderzoekers zelf hun een eigen virtuele onderzoeksomgeving kunnen bouwen. In de online catalogus van SURF Research Cloud komen voorgeconfigureerde workspaces, functionaliteiten en datasets samen. Deze voorzieningen worden aangeboden door instellingen, onderzoekscommunity’s, SURF en marktpartijen. Als onderzoeker of instelling kun je die bouwblokken samenvoegen en combineren tot een op maat gesneden VRE.

Instellingen, onderzoekscommunity's en leveranciers kunnen bijdragen aan de functionaliteit en de catalogus van SURF Research Cloud door hun reken- en datadiensten hierin op te nemen en toegankelijk te maken voor anderen. Online researchtools van SURF, marktpartijen en onderzoeksinstellingen komen zo samen. Door deze veelvoud aan aanbieders, is er keuzevrijheid en wordt het risico van vendor lock-in verkleind.

Onderliggende bouwblokken

Om onze leden te helpen bij hun DRE’s/VRE’s, zet SURF diverse onderliggende systemen in. Zo kunnen onderzoekers hun databewerkingen en analyses uitvoeren op onze HPC Cloud, servers en rekenclusters. Onderzoeksdata kun je opslaan en delen in Research Drive. Verdere mogelijkheden voor datamanagement zijn er met iRODS-hosting en consulting. Via SURFcumulus heb je toegang tot clouddiensten van commerciële aanbieders. SURF maakt het via een gebruiksvriendelijke online omgeving mogelijk om deze cloud-tools te beheren en te combineren. Ook zorgen wij voor contractuele afspraken met leveranciers, controle op naleving van wet- en regelgeving en beveiliging van systemen en data.

Een ander belangrijk onderdeel is de inlogoplossing SURF Research Access Management (SRAM). Met deze ‘single sign-on’-voorziening kunnen onderzoekers eenvoudig inloggen op alle betrokken diensten, via hun eigen, vertrouwde instellingsaccount. Dit is plezierig voor gebruikers en geeft instituten veiligheid. Zij houden zo controle over hun gebruikers- en toegangsbeheer.

Samenwerking in de SURF-community

Samen met de onderzoekscommunity’s en instellingen realiseert SURF op open standaarden gebaseerde koppelvlakken. Zo’n interface verzorgt de uitwisseling van gegevens tussen de componenten, zodat die zonder beperkingen kunnen samenwerken. Ook helpen wij als coöperatie onze leden bij de organisatie van dit ecosysteem. Binnen SURF bundelen de leden hun expertise en vragen en maken zij afspraken over afname en levering, bekostiging en bemensing.

Met deze combinatie van technische en organisatorische voorzieningen maken we landelijk datamanagement voor onderzoeksprojecten mogelijk en ontstaat een open data-infrastructuur, waarmee onderzoekers eenvoudig en verantwoord online kunnen samenwerken.