Onze focus voor 2022-2027

Er verandert de komende jaren veel op maatschappelijk, technologisch en economisch vlak. Het Nederlandse onderwijs en onderzoek werkt samen in SURF om deze uitdagingen aan te gaan. Als coöperatie staan we samen sterk. Lees hoe we vandaag én morgen bijdragen aan het Nederlandse onderwijs en onderzoek zodat zij kunnen uitblinken.

Ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek

Onze focus 2022-2027

Er zijn een groot aantal ontwikkelingen die uitdagingen opleveren voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek. Een greep uit de ontwikkelingen: op het vlak van markt en technologie biedt de digitale transitie kansen, heeft de platformisering van diensten door marktpartijen invloed op vraag en aanbod, en zijn digitale soevereiniteit, duurzaamheid en cybersecurity thema’s waar meer aandacht voor nodig is. Kijken we naar politiek en maatschappij, dan zien we een groeiende aandacht voor onder andere privacy, publieke waarden en het verantwoord delen van data. We zien verder dat het onderwijs flexibeler moet worden, om studenten meer keuzevrijheid te bieden. Binnen onderzoek verandert de manier waarop we met data omgaan, en wordt steeds meer het belang van de FAIR-principes onderkend.

Uitdagingen en blijvende behoeften

Op basis van deze ontwikkelingen zien we de volgende uitdagingen voor onderwijs en onderzoek: 

  • Goed en efficiënt samenwerken, met elkaar en met (internationaal) relevante partijen
  • Autonoom blijven als sector, in een tijd waar big tech aan invloed wint
  • Onze infrastructuur, (onderzoeks)data en persoonsgegevens beschermen tegen (cyber)dreigingen
  • Sneller en efficiënter inspelen op ontwikkelingen in een complexe omgeving

Als ict-coöperatie kan SURF deze handschoen oppakken. Hierbij verliezen we de bestaande behoeften van SURF-leden niet uit het oog. Leden zijn immers aangesloten bij SURF omdat de SURF-organisatie betrouwbare en efficiënte dienstverlening verzorgt, ict-innovatie aanjaagt en kennisdeling organiseert. De SURF-organisatie blijft de komende jaren daan ook werken aan verbeteringen op het vlak van deze basisbehoeften.

De rollen van SURF

Studenten in overleg

Als SURF vervullen we drie rollen die zijn ingebakken in de rechtsvorm coöperatie: een vereniging met een bedrijf. Om onze impact te vergroten is het belangrijk hier nog bewuster naar te handelen in de toekomst:

  1. SURF als vereniging, waarin leden samen optrekken over de grenzen van hun campus heen en samen met de SURF-organisatie kennis ontwikkelen, bundelen en delen over de optimale inzet van ict in onderwijs en onderzoek, 
  2. SURF als dienstverlener, waarin de SURF-organisatie een betrouwbaar en state-of-the-art dienstenaanbod levert dat in samenspraak met leden tot stand is gekomen en 
  3. SURF als innovatiewerkplaats, waarin we een omgeving creëren waar leden onderling en met de SURF-organisatie optimaal kunnen samenwerken aan complexe innovatievraagstukken. We kiezen bij deze vraagstukken voor een ecosysteem-aanpak, waarbij verschillende partijen, afspraken en technologieën worden samengebracht om gezamenlijk een oplossing te realiseren.

De focus van SURF voor 2022-2027

Samenwerken in ecosystemen

Een student die zit en naar zijn webcam zwaait

Nieuwe vormen van samenwerking zijn nodig om te borgen dat inhoud en technologie elkaar versterken. Ook is nationaal en internationaal samenwerken nodig. SURF heeft een rol om deze te bevorderen. Daarbij kiezen we voor een integrale benadering waarin mensen (instellingen, experts, leveranciers), afspraken (protocollen, standaarden) en technologie (dienstverlening en innovatie) op een gestructureerde manier samenkomen en een oplossing bereiken. Dat is de ecosysteem-aanpak. De rol van SURF in een ecosysteem kan coördinerend zijn, of initiërend, of die van leverancier van kennis of technologie, en kan in verschillende fases van de ontwikkeling van het ecosysteem anders zijn.

Innovatie

De strategie rondom de innovatiewerkplaats richt zich op innovatiezones in de sector.  Deze innovatiezones gaan we met de ecosysteem-aanpak verder brengen. De zones hebben ieder een ambitie. Het bereiken van de ambitie wordt ondersteund met projecten in roadmaps, die meerdere jaren kunnen duren. De roadmaps en KPI's worden de komende tijd samen met leden uitgewerkt. Publieke waarden, architectuur en andere bouwstenen vanuit de vereniging, innovatie en dienstverlening komen daarin terug.

Meer weten? Lees dan onze strategie
SURF-strategie 2022-2027