Innovatiezones: met ict-innovatie de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verhogen

In de komende jaren werkt de SURF-organisatie samen met leden aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek met behulp van ict-innovatie. Dat doen we in 9 innovatiezones. Op deze pagina lees je welke dat zijn en wat de huidige stand van zaken of ambitie is.

Vrouw schrijft op een post-it

1 | State of the art (cyber)veiligheid

SURF zorgt dat de sector weerbaar is, zodat iedereen in het Nederlands onderwijs en onderzoek open, veilig en zonder zorgen zijn of haar werk kan doen.

Lees meer 

2 | Flexibel en efficiënt ingericht onderwijs mogelijk maken

Het Nederlandse onderwijs beschikt in 2027 over een basisinfrastructuur die het makkelijk maakt om onderwijsinformatie uit te wisselen.

Lees de hele ambitie

Meer over innovatiezones

Iedere innovatiezone is een complex vraagstuk waarvoor we samenwerken aan een oplossing. Dat doen we als SURF-organisatie met leden én als leden onderling. Er zijn vier onderwijszones, vier onderzoekszones en één overstijgende zone.

3 | Digitale leermaterialen stimuleren

In 2027 beschikt het Nederlandse onderwijs (wo, hbo en mbo) via SURF over een samenhangend dienstenportfolio voor digitale leermaterialen.

Lees de hele ambitie

4 | Studiedata verantwoord benutten

In 2027 kan het Nederlandse onderwijs de kansen van het gebruik van data voor en in het onderwijs op een transparante en verantwoorde manier benutten.

Meer informatie

5 | Online onderwijs en digitaal toetsen verzorgen

Eind 2027 kunnen studenten tijd- en plaatsonafhankelijk hoogwaardig onderwijs volgen en toetsen maken.

Meer over deze zone

6 | Verantwoord omgaan met data

Onderzoekers kunnen in 2027 zowel gevoelige als niet­gevoelige data volgens de FAIR­principes delen en optimaal hergebruiken.

Meer informatie

7 | Optimaal gebruikmaken van infrastructuren

Alle onderzoekers kunnen zich in 2027 zonder zorgen richten op hun onderzoek en daarbij effectief gebruik maken van de beschikbare voorzieningen en expertise in de digitale infrastructuur.

Lees de ambitie

8 | Skills en capaciteit opbouwen

De competenties die onderzoekers voor de digitalisering van onderzoek nodig hebben, worden ondersteund door een gedeeld curriculum, via de samenwerking tussen DCC’s en onderzoeksscholen. Daarvoor zijn in 2027 de institutioneel georganiseerde ondersteuning en discipline specifiek georganiseerde samenwerkingsverbanden op elkaar aangesloten.

Lees meer over de ambitie

9 | Open science versterken

De onderzoeksgemeenschap kan de omgang met informatie over onderzoek op verantwoorde wijze vormgeven (responsible use of research infor­mation) en heeft de regie over het delen, vinden en evalueren van publiek gefinancierd onderzoek (digitale soevereiniteit).

Meer over deze zone