SURF Magazine: op de hoogte van trends en ontwikkelingen van ict in onderwijs en onderzoek

Op deze pagina lees je onze SURF Magazine-artikelen. Welke transformaties en ontwikkelingen zijn er in onderwijs en onderzoek in de komende jaren, en welke rol speelt ict daarbij? Wat is de impact van innovaties op onderwijs en onderzoek? En wat is de visie van SURF als ict-samenwerkingspartner? De artikelen bieden je inspiratie en handvatten voor het vormen van je eigen visie op de digitale transformatie.

Wil je maandelijks de nieuwe artikelen in je inbox? Meld je dan aan voor onze SURF Magazine-nieuwsbrief.

5x Impact in 2021

Ieder jaar weer zorgen SURF en haar leden voor goede en innovatieve ict voor onderwijs en onderzoek. In 2021 lanceerden we de SURF Strategie 2022-2027 en hebben we supercomputer Snellius aangezet. Ook sloten we enkele belangrijke contracten en DPIA's af met big tech. Kijk mee naar hoogtepunten van 2021, die alle bijdragen aan toponderwijs en toponderzoek. 

Lees meer

5x impact in 2021

Verantwoord studiedata benutten? Ga het gesprek aan

Als sector willen we verantwoord met studiedata omgaan en tegelijkertijd de kansen die het biedt benutten. Sinds mei 2022 is het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata beschikbaar dat een belangrijke rol kan vevullen voor instellingen. Het werd omarmd door bestuurders van Universiteiten Nederland en Vereniging Hogescholen.

Lees verder

Overhandiging Referentiekader Studiedata aan UNL- en VH-koepelvoorzitters
Scholieren van het mbo op laptops

Het mbo brengt volume en verbinding met zich mee

Maar liefst 49 van de 59 mbo-instellingen is aangesloten bij SURF en de belangstelling vanuit de andere scholen is groot. Sinds 2014 is het mbo met 3 leden vertegenwoordigd in de ledenraad en sinds dit jaar draagt het ook bij aan de innovatiemiddelen. Daarmee is de sector een volwaardig lid van de coöperatie SURF. Een gesprek met Adnan Tekin, Mirjam Koster en Martijn Timmer over samenwerking in diversiteit.

Lees verder

Portret van Betsy Reinitz

Hoe doen ze het in de Verenigde Staten?

In de Verenigde Staten heeft EDUCAUSE een roadmap opgesteld voor digitale transformatie in het hoger onderwijs. Betsy Reinitz, director Enterprise IT Program, vertelt ons over de visie achter de roadmap. Kunnen we iets leren van de Amerikanen?

Lees verder

Illustratie klein Google

Samenwerking levert meer onderhandelingskracht in gesprekken met ‘Big Tech’

Onderhandelen met ‘Big Tech’-firma’s als Google en Microsoft is geen sinecure. Dat ondervonden onderwijsinstellingen het afgelopen jaar, toen er privacy-issues aan het licht kwamen in Google Workspace for Education. Dankzij gezamenlijk optrekken van onder meer SURF, SIVON en enkele onderwijsinstellingen bleek het mogelijk tot een oplossing te komen.

Lees het artikel

Sprekers aan een tafel

‘Het gaat erom of je bereid bent om naar publieke waarden te handelen’

SURF treedt toe tot PublicSpaces, een coalitie van publieke organisaties uit de culturele sector en de mediawereld die zich inzet voor de bescherming van publieke waarden bij digitalisering. Geert-Jan Bogaerts van PublicSpaces en Jet de Ranitz van SURF vertellen waarom het verbond voor de hand ligt. 

Lees het artikel

Platformcoöperaties als alternatief voor commerciële platforms

Coöperatieve of missiegedreven platforms zijn onderscheidend doordat ze een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij. Ze bieden instellingen kansen om studenten meer aan zich te binden, aldus platformexpert Jovana Karanovic. Maar een proactieve aanpak is dan wel cruciaal om de richting te kunnen bepalen.

Lees het artikel

Jovana Karanovich
regie op data

Belemmeringen wegnemen om data te delen

Datasoevereiniteit – controle en zeggenschap houden over je data – is voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen essentieel. Onzekerheid die hierbij komt kijken maakt instellingen terughoudend bij het delen van data. Data Exchange, een omgeving waar data onder passende en controleerbare voorwaarden te delen zijn, moet die zorgen doen verdwijnen.

Lees het artikel

4 vragen over de nieuwe supercomputer

De nieuwe supercomputer Snellius is officieel in gebruik gesteld door Koningin Máxima. Met Snellius zijn Nederlandse onderzoekers in staat nog meer wetenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Tijdens de opening op 16 september spraken onder meer Marcel Levi (NWO), klimaatwetenschapper Henk Dijkstra en demissionair minister Van Engelshoven.  4 vragen over de nieuwe supercomputer Snellius.

Lees het artikel

Snellius
Seminarreeks publieke waarden deel 3-III

Dilemma's bij het beschermen van publieke waarden

Bestuurders van onderwijsinstellingen staan voor dilemma's bij het beschermen van publieke waarden bij digitalisering. In andere publieke sectoren kunnen ze daarover meepraten. SURF organiseert een reeks gesprekken over het beschermen van publieke waarden. Met bestuurder Mirjam Koster kijken we terug op de derde reeks seminars.

Lees verder

Studente achter laptop aan tafel met rode stoelen van bovenaf gefotografeerd

De weg naar een Nationaal Plan Open Leermaterialen

Het Koersteam van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, bestaande uit 17 bestuurders van hogescholen en universiteiten, wil een instellingsoverstijgend ecosysteem voor digitale leermaterialen in het hbo en wo.

Lees verder

In gesprek over publieke waarden - column filosoof Marjan Slob

Tijdens de seminarreeks van SURF voor bestuurders over publieke waarden was filosoof Marjan Slob aanwezig om de sessies van de nodige reflectie te voorzien. Over het thema van de reeks schreef zij de column Die obscure plek waar indrukken nog geen data zijn.

Lees de column

Seminarreeks publieke waarden - Marjan Slob

Europa moet zich de digitale revolutie niet laten overkomen, maar er zelf vorm aan geven

Met een reeks van 7 online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ict te beschermen. We blikken met enkele aanwezige bestuurders in 3 SURF Magazine-artikelen terug op de seminarreeks.

Met bestuurder Rob Mudde, Vice Rector Magnificus van de TU Delft, kijken we terug op deel 2 van de seminarreeks.  

Lees het artikel

Opname seminar publieke waarden in de studio

Bestuurlijke borging bevordert cybersecurity

Op 18 maart namen 65 onderwijs-, onderzoeks- en zorginstellingen en SURF deel aan de 3e - en dit keer grotendeels online - editie van de grootschalige cybercrisisoefening OZON. Specifiek voor bestuurders van instellingen zijn aanbevelingen geformuleerd om de aanpak van een cybercrisis binnen hun instelling naar weer een hoger plan te tillen.

Lees het artikel

Man in gele trui met CYBER erop achter de laptop
Quantumtechnologie

Quantumtechnologie bezig aan onstuitbare opmars

Je hoort steeds meer over quantum. Wat gaat het ons brengen in de toekomst? Hoe blijf je als instelling aangesloten bij deze nieuwe en snelgroeiende technologie, of hoeft dat helemaal niet? Vanuit het Nationaal Groeifonds is recent 615 miljoen euro toegekend aan het programma Quantum Delta NL. Dat richt zich de komende jaren op de verdere ontwikkeling van de Nederlandse quantumsector in de volle breedte. In dit artikel vertellen Axel Berg, innovatiemanager Lab bij SURF en Jesse Robbers, directeur van Quantum Delta NL over de opkomst van quantumtechnologie en wat dit betekent voor onderwijs en onderzoek.

Lees het artikel

Hoe doen ze het in Zweden?

Sunet is de SURF van Zweden. Net als haar Nederlandse tegenhanger biedt de Scandinavische organisatie zowel een nationaal netwerk als een scala van diensten aan. Sommige van deze diensten zijn behoorlijk ambitieus. Kunnen we iets van de Zweden leren?

Lees het artikel

Illustratie van campusgebouw met iconen van ict-voorzieningen

Research support champions in de spotlight

Met de Research Support Champions zet SURF onderzoeksondersteuning in de schijnwerpers; het is van groot belang voor de continuïteit van het wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Maak kennis met de 3 winnaars van 2021.

Meer over de winnaars

Research Support Champions
Research support blijvend noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek

Research support blijvend noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek

SURF zet research support in de spotlight; het is van groot belang voor de continuïteit van wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek. De afdeling is een belangrijke adviseur en ondersteuner waardoor onderzoekers kunnen doen waar zij goed in zijn: nieuw baanbrekend onderzoek.

Lees het artikel

Yvonne de Haan

In gesprek over publieke waarden

SURF organiseert een reeks gesprekken over het beschermen van publieke waarden. Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN kijken we terug op de eerste drie sessies. 

Lees het artikel

5x impact in 2020

5x impact in 2020

De inspanningen van SURF en onze leden leidden in 2020 tot een groot aantal resultaten en vernieuwingen. Soms heel zichtbaar en concreet, soms wat meer achter de schermen. Alle resultaten droegen bij aan ons gezamenlijke doel: toponderwijs en toponderzoek. Enkele van deze resultaten passeren hier de revue. Daarmee zijn we zeker niet compleet, er gebeurde uiteraard nog veel meer. Dit artikel geeft een mooie impressie van onze impact in 2020.

Lees het artikel

Ger Reijnders

Altijd op zoek naar de plek der moeite

Ger Reijnders stopte onlangs als directeur van KIEN, een ict-coöperatie in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard. KIEN is als organisatie vergelijkbaar met SURF en SIVON maar dan op regionaal niveau. Wat was volgens hem de noodzaak om KIEN (mede) op te richten? En wat ziet hij als de kracht en meerwaarde van een coöperatie?

Lees het artikel

1 jaar online onderwijs: tijd om te bepalen wat we moeten behouden

Een jaar geleden gingen de onderwijsinstellingen vrijwel binnen één weekend over op volledig online onderwijs. Bestuurders Han van Krieken van de Radboud Universiteit, Enno van der Werff van het Alfa-college en Christien Bok van SURF kijken terug op een bewogen jaar.

Lees het artikel

1 jaar online onderwijs
Screenshot video 'Effective Machine Learning using existing CPU infrastructure'

SURF, CERN en Intel maken met AI complex onderzoek mogelijk op bestaande infrastructuur

Ron Augustus (chief innovation officer SURF) en Valeriu Codreanu (hoofd High Performance Computing en Visualisatie) in gesprek over de samenwerking van SURF met CERN en Intel. Ze bespreken de voordelen van samenwerking met de markt om tot de beste AI-oplossingen te komen voor toepassingen die relevant zijn voor de leden van SURF.

Bekijk de video

Vrouw achter laptop op de bank

Zonder veel gedoe een vak bij een andere instelling volgen

In de pilot Studentmobiliteit zet de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict met drie universiteiten, een academisch ziekenhuis en SURF de eerste stappen naar een toekomst waarin een student zich zonder veel gedoe kan inschrijven bij een vak van een andere instelling.

Lees het artikel

Omslag van het rapport van het Cyberdreigingsbeeld

Samen weerbaar tegen cyberdreigingen: resultaten en conclusies uit het Cyberdreigingsbeeld 2020-2021

Het Cyberdreigingsbeeld 2020-2021 laat zien wat de belangrijkste dreigingen en risicofactoren waren in 2020. Veel instellingen stelden meer middelen beschikbaar en werkten meer en beter samen binnen de sector. Helaas neemt het aantal dreigingen nog steeds toe. In dit artikel een overzicht van de belangrijkste conclusies en aandachtspunten.

Lees het artikel

Molecuul SARS-CoV-2 door iSO FORM LLC

Corona-onderzoek: geen tijd te verliezen

Onderzoekers die rekenfaciliteiten nodig hadden voor onderzoek naar covid-19 konden die in het voorjaar van 2020 aanvragen bij SURF en NWO via een versnelde aanvraagprocedure. We vroegen een aantal van hen naar hun onderzoek, hoe zij de diensten van SURF hebben gebruikt en wat hun (voorlopige) resultaten zijn.

Lees het artikel

studenten in de bibliotheek

Data competence centers verbinden mensen en techniek

Hoe zorg je ervoor dat wetenschappers niet verdwalen tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken van onderzoeksgegevens? 

Lees verder

Christien Bok achter laptop

Het post-coronatijdperk vraagt om een langetermijnvisie op publieke waarden

Onderwijsinstellingen zien zich geconfronteerd met een dilemma: hoe borgen ze publieke waarden bij de massale inzet van commerciële platforms voor online onderwijs? Karen Maex (UvA), José van Dijck (UU) en Christien Bok (SURF) over mogelijke oplossingen.

Lees het artikel

figuur met data en netwerken

Nieuwe kansen dankzij artificiële intelligentie

Snel inzicht krijgen in enorme hoeveelheden data, de hoeveelheid netwerkverkeer van een instelling voorspellen, of onderwijs op maat voor elke student: SURF helpt zijn leden om het beste te halen uit artificiële intelligentie.

Lees verder

Eerder verschenen SURF Magazine-artikelen

Alle eerder verschenen artikelen

Aanmelden SURF Magazine

Maandelijks versturen we de laatst verschenen artikelen in de SURF Magazine-nieuwsbrief.

Meld je aan