Thema: ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek

Met SURF beschikken leden over een ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek die internationaal competitief is. Razendsnelle ict-ontwikkelingen vereisen dat binnen de coöperatie steeds opnieuw de afweging wordt gemaakt welke onderdelen van de infrastructuur SURF zelf ontwikkelt en welke onderdelen de markt levert onder voorwaarden van de leden.

Dankzij internationale samenwerking met organisaties als GÉANT, PRACE, EGI en EOSC sluit de dienstverlening van SURF aan op internationale infrastructuren voor onderwijs en onderzoek.

Tientallen mensen in ruimte achter computer

Ambities voor ict-infrastructuur 

Leden van SURF beschikken over een veilige en state-of-the-art ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek en ontwikkelen een gedeelde sourcingstrategie inclusief afspraken over standaarden en architectuurprincipes voor de langere termijn. De voorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur zijn afgestemd op de behoeften van sectoren of instellingen. De infrastructuur maakt het tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken voor onderzoekers, docenten, studenten en medewerkers mogelijk. 

SURF ontwikkelt zich naar een regieorganisatie voor ict-voorzieningen die ervoor zorgt dat de diensten van ict-leveranciers geïntegreerd geleverd worden onder de voorwaarden van de leden. 

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor ICT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke langetermijnvisie van leden op een veilige en state-of-the-art ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek met architectuur- en sourcingprincipes en afspraken over standaarden;
  • De ontwikkeling naar SURF als een regieorganisatie voor ict-voorzieningen waarin samen met leden de sourcingstrategie en de roadmap voor het portfolio wordt bepaald;
  • Versterken van de inkoopkracht van SURF door nauwer met leden samen te werken in het ontwikkelen van meer grip op grote marktpartijen;
  • Optimaliseren van rechtmatige inkoop van aanbod van marktpartijen, waar nodig meer ruimte bieden voor sectorspecifieke inkooptrajecten en nader verkennen hoe we voor leden meer flexibiliteit kunnen inbouwen qua instapmoment;
  • Centraal organiseren van de juridische kennis en kennis over inkoop, privacy en security.

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor ICT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor ICT-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek