Thema: Regie op data

De waarde van onderwijsdata, studiedata, onderzoeksdata en medische data is groot. Dat zien ook commerciële partijen. Zij investeren fors in diensten die het benutten van verschillende data mogelijk maken. Naast vele voordelen roept het gebruik van die diensten ook vragen op, bijvoorbeeld over juridische en functionele controle over data.

Marktontwikkelingen leveren een vooralsnog diffuus speelveld op, waarin de rollen van de verschillende spelers nog lang niet zijn uitgekristalliseerd. Dit vraagt om een duidelijke positiebepaling van leden van SURF om een volwaardige rol in dit speelveld te spelen en te borgen dat zij data kunnen benutten onder hun eigen voorwaarden. 

2 personen luisteren aandachtig

Ambities voor Regie op data 

Leden van SURF hebben een gezamenlijke visie op de manier waarop zij veilig, betrouwbaar en privacy-vriendelijk de waarde van onderwijsdata, studiedata, onderzoeksdata en medische data, ook in onderlinge relatie, willen benutten en de manier waarop zij daarover kennis en expertise uitwisselen.

Die visie belicht juridische, ethische, technologische, contractuele, organisatorische, bestuurlijke en financiële perspectieven. De visie geeft richting aan het organiseren van professionele federatieve dataservices voor opslag, gebruik, distributie en archivering van data. Afspraken over standaarden en architectuur geven richting aan de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van verschillende soorten data. Geldende wet- en regelgeving, het hanteren van FAIR-principes en het beschermen van publieke waarden als openheid en democratische controle vormt het uitgangspunt van de visie. Er is een duidelijke rol- en taakverdeling tussen verschillende partijen binnen en buiten de coöperatie, zoals VSNU, VH, MBO-raad, NFU, NWO, OCW, DANS en Netherlands eScience Center. Er is een visie op hoe leden van SURF hun belangen optimaal kunnen inbrengen in een complex internationaal speelveld waarin grote politieke en commerciële belangen spelen.

Activiteiten in 2021 en 2022

Om deze ambities te realiseren blijven we bestaande diensten leveren en continueren we een aantal al lopende projecten. Daarnaast zijn er ook koerswijzigingen nodig en starten we nieuwe projecten op.

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Activiteiten 2021-2022 voor Regie op data

Belangrijkste koerswijzigingen

  • Ontwikkelen van een gezamenlijke visie van leden op datasoevereiniteit en het ontwikkelen van een strategie en roadmap voor een infrastructuur voor duurzame opslag, gebruik, distributie en archivering van verschillende soorten data, met oog voor publieke waarden;
  • Zorgdragen dat de visie wordt vertaald naar een functionele en technische doelarchitectuur voor het gebruik van data binnen andere thema’s zoals Researchdatamanagement, Flexibilisering van onderwijs en ict-infrastructuur voor onderwijs en onderzoek, en het coördineren van samenhang en consistentie tussen verschillende initiatieven;
  • Opbouwen en verbinden van kennis en expertise en initiatieven, zoals het Architecten Beraad, Nationaal Platform Open Science, European Open Science Cloud, RDM, Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, het programma Doorpakken op digitalisering, RIO, HO-Ketenregieoverleg, Special Interest Groups et cetera.

De koerswijzigingen realiseren we in 2021-2022 in de volgende nieuwe projecten:

SURF 2Jarenplan 2021-2022
Koerswijzigingen voor Regie op data
SURF 2Jarenplan 2021-2022
Beschikbaar budget voor Regie op data