Pe(e)rfect Vaardig

Interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs is belangrijk in het hoger onderwijs. Om het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden verder te stimuleren, bundelen de OU en Universiteit Maastricht hun krachten in Pe(e)rfect Vaardig, een online methode die studenten via peer feedback en video-verrijkte rubrieken ondersteuning biedt.

Studenten achter pc

Instellingen

Open Universiteit, Universiteit Maastricht

Doel en doelgroep

Veel oefenen en goede feedback zijn essentieel bij het aanleren van praktijkgerichte vaardigheden, zoals mondeling presenteren. Maar door de steeds grotere groepen studenten is het soms lastig om het regelmatig geven van persoonlijke feedback goed in het onderwijsprogramma te integreren. Daarom ontwikkelen de Open Universiteit en Universiteit Maastricht Pe(e)rfect Vaardig, een online methode voor interactief en praktijkgericht vaardighedenonderwijs.

Met Pe(e)rfect Vaardig kunnen studenten elkaar gestructureerd peer feedback geven, via video-verrijkte rubrieken met rolmodellen en voorbeelden. De methode moet ervoor zorgen dat studenten vaker en beter feedback krijgen, waardoor ze gerichter aan de ontwikkeling van hun vaardigheden kunnen werken en de begeleidingslast voor docenten afneemt.

Pe(e)rfect Vaardig is bedoeld voor studenten die de vaardigheid Mondeling Presenteren leren binnen verschillende onderwijsmodulen binnen het domein Recht bij de Open Universiteit (OU) en de Universiteit Maastricht (UM), en het domein Psychologie bij de OU.

Resultaten

Pe(e)rfect Vaardig wordt in 2021 als pilot ingezet voor de vaardigheid mondeling presenteren voor Rechten (OU, UM) en Psychologie (OU). De methode borduurt voort op de in het NRO-project ontwikkelde Viewbrics-methode voor vaardighedenonderwijs in het VO en leidt studenten in 5 stappen door het proces van vaardigheidsontwikkeling.

Het projectteam werkt ook aan een toolkit met handleiding en een voorbeeld-implementatie van de online tool.

Ontwikkelde materialen

Artikel Modulair magazine: interview met projectleider Ellen Rusman.

Interview in ThiemeMeulenhoff magazine met projectleider Ellen Rusman - Hoe kun je online het beste skills aanleren?

Contactpersoon voor vragen

Dr. E. Rusman, ellen.rusman@ou.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.