PleitVRij

Dit project is opgezet om rechtenstudenten beter te leren pleiten. Ze krijgen de gelegenheid om te oefenen en feedback te ontvangen in een authentieke setting. Hiertoe wordt een virtuele, maar authentieke rechtszaal ingericht met behulp van Virtual Reality.

peer feedback

Studenten van verschillende instellingen kunnen elkaar hier (virtueel) ontmoeten en feedback geven.

Instelling

Rijksuniversiteit Groningen, VU Amsterdam

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is de mondelinge (pleit)vaardigheden van studenten te bevorderen. Dit doet het project door betekenisvol leren van studenten mogelijk te maken in een authentieke, virtuele rechtszaal.  In de traditionele rechtenopleidingen oefenen de studenten alleen in een onderwijsruimte, waardoor ze niet optimaal zijn voorbereid op de beroepspraktijk. In het project wordt een virtuele rechtszaak ontwikkeld, waar studenten van verschillende instellingen kunnen oefenen in het pleiten. Door gebruik te maken van Virtual Reality (met een VR-bril) wordt een authentieke setting bereikt. De studenten kunnen elkaar feedback geven met behulp van een nieuw te ontwikkelen app.

Resultaten

Het project levert resultaten op verschillende terreinen op: didactiek, techniek, evaluatie en kennisoverdracht. De belangrijkste deliverables zijn de volgende:

  • Ontwikkeling van een virtuele, authentieke rechtszaal, waarin de studenten elkaar real time ontmoeten. Dit gaat met van bestaande technieken: 360-graden video in combinatie met head mounted displays (VR brillen). De student die de rol vervult van advocaat of aanklager, draagt de VR bril.
  • Ontwikkeling van een app voor real-time feedback tijdens pleitsessies. Na afloop van de sessie onderbouwen peers hun feedback.
  • Van de pleitsessies in de virtuele rechtszaal worden video-opnames gemaakt. Deze materialen worden verrijkt met feedback op de tijdlijn. Deze video wordt verrijkt met feedback (icoontjes en beknopt commentaar).

Ontwikkelde materialen

De virtuele omgeving, feedback-tool, cursusopzet en naslagwerken kunnen met bronvermelding van het project PleitVRrij worden hergebruikt.

Contactpersoon voor vragen

Adriaan Wierenga, a.j.wierenga@rug.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.