Polikliniek radiologie: centraal onderwijs op afstand

Beeldvorming (radiologie) is een belangrijk onderdeel van de aanvullende diagnostiek dat een coassistent onder de knie moet krijgen. Studenten in de masterfase krijgen geen onderwijs meer in beeldvorming en geen begeleiding van een radioloog. Maar coassistenten hebben behoefte aan centraal onderwijs in beeldvorming. 

multi-locatie leren

Dit project voorziet in een centraal georganiseerd onderwijsmoment waar studenten casuïstiek over beeldvorming inbrengen en bespreken.

Instellingen

Amsterdam UMC, locatie AMC, Universiteit van Amsterdam 

Doel en doelgroep

Dit project heeft de volgende doelen:

  1. Een onderwijsmoment creëren waarbij studenten casuïstiek over beeldvorming inbrengen;
  2. De docent inzicht geven in het niveau en de vragen van masterstudenten;
  3. Het aanpassen, verbeteren en beter laten aansluiten op het radiologie-onderwijs tijdens het bachelorprogramma;
  4. Zekerheid van studenten te verhogen over indicatiestellingen en het beoordelen van beeldvorming.

Na elke sessie wordt een enquête gehouden onder de studenten over wat er goed ging en wat beter kan. Het digitale karakter past zowel bij de huidige SARS-CoV-2 uitdagingen als de nieuwe masteropleiding.

De doelgroep bestaat uit de studenten van de masteropleiding Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit

Resultaten

Het eindproduct is tweeledig:

  1. Voor studenten: een platform om leerdoelen op te stellen en kennis op te doen. De studenten krijgen daarmee de mogelijkheid zelf de inhoud van de les te bepalen op basis van hun eigen behoefte en competentieniveau uit de praktijk.
  2. Voor docenten: inzicht in kennis en hiaten op gebied van beeldvorming. Dit geeft de mogelijkheid om het bacheloronderwijs aan te passen zodat het beter aansluit op de praktijk.

Daarnaast worden een intern evaluatierapport en een SURF-rapportage opgeleverd.

Ontwikkelde materialen

Het project gaat van start op 1 mei 2021 en loopt tot april 2022. Het leermateriaal wordt gedeeld met andere partijen via SURFSharekit. Daarnaast kan het leermateriaal openbaar worden gemaakt op het platform van medischonderwijs.nl en via het teaching and learning platform. Indien nodig kan het materiaal op een nieuw te bouwen website worden geplaatst.

Kijk voor meer informatie op www.poliradiologie.nl.  

Livestream

Tijdens de 2-maandelijkse livestream wordt dieper ingegaan op onderwerpen uit de radiologie die coassistenten lastig vinden. Tijdens de livestream kunnen aanvullende vragen worden gesteld.

Contactpersoon voor vragen

Drs. M. (Matthias) Cabri, Amsterdam UMC (m.m.cabri@amsterdamumc.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.