PRACE: toegang tot de snelste systemen van Europa

De Europese landen werken nauw samen op het gebied van high performance computing (HPC). Dit heeft geleid tot het Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE). Via PRACE krijgen toponderzoekers toegang tot de snelste systemen van Europa. Dat stelt Nederland in staat op HPC-gebied te blijven concurreren met landen als China en de VS.

Hazel Hen supercomputer in Duitsland

Europees ecosysteem van supercomputers

Sinds 2008 stimuleert en organiseert PRACE de samenwerking op HPC-gebied binnen Europa. Die samenwerking moet leiden tot een concurrerende Europese HPC-infrastructuur met regionale (Tier-2), nationale (Tier-1) en Europese (Tier-0) systemen. Samen zorgen ze voor een Europees HPC-ecosysteem van supercomputers. Europese toponderzoekers die grootschalige rekencapaciteit nodig hebben, krijgen toegang tot de Europese Tier-0-systemen. Op dit moment zijn dat er 7: 3 in Duitsland, en 1 in Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland. Elk van deze systemen levert meerdere petaflop/s aan rekenkracht. Op termijn streeft PRACE naar systemen met een rekenkracht die in exaflop/s (1 exaflop is 1018 flop) wordt uitgedrukt.

Meer concurrentiekracht dankzij hoogwaardig onderzoek

Politici en beleidsmakers zijn overtuigd van het belang van toponderzoek in Europa. Hoogwaardige HPC-faciliteiten dragen daaraan bij en versterken daarmee de concurrentiekracht van Europa. Daarom zorgt de EU (deels) voor de financiering van PRACE via het Horizon 2020 Framework Programme.

Samenwerking tussen 25 landen

Een groeiend aantal Europese landen neemt deel aan PRACE. In de eerste fase waren dat er 14, inmiddels is het aantal partners gegroeid tot 25. PRACE bouwt voort op de samenwerking binnen DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications). DEISA is gestart in 2004 met SURF als een van de principal partners en richtte zich op de samenwerking tussen de nationale (Tier-1)-systemen. Binnen PRACE is daar de samenwerking tussen de Tier-0-systemen bij gekomen.

SURF is werkpakket co-leider

Namens Nederland neemt SURF deel aan het PRACE-project. Onze nationale supercomputer Snellius is een van de Tier-1-systemen en maakt dus deel uit van de onderzoeksinfrastructuur van PRACE. Meer specifiek is SURF co-leider van het werkpakket Applications Enabling and Support. SURF is daarmee een van de partijen die nieuwe technologieën op het gebied van supercomputing onderzoekt en beoordeelt.

Hoe krijg ik toegang?

PRACE nodigt Europese toponderzoekers uit om gebruik te maken van de beste onderzoeksinfrastructuur van Europa. Vooral onderzoek dat een hoge potentiële internationale impact heeft, komt in aanmerking.

PRACE onderscheidt 2 vormen van toegang tot de infrastructuur:

  • Projecttoegang (Project Access): deze toegang is bedoeld voor individuele onderzoekers en onderzoeksgroepen en heeft een duur van 1, 2 of 3 jaar.
  • Voorbereidende toegang (Preparatory Access): voor gebruikers die een aanvraag voor projecttoegang voorbereiden.

Call for Proposals

Elk halfjaar schrijft PRACE een Call for Proposals uit. Aanvragen voor voorbereidende toegang kan je op elk moment indienen.

Meer informatie

Meer informatie vind je op:

Foto: supercomputer Hazel Hen in Duitsland. Foto Julian Herzog - CC BY 4.0