Project-Estafettes voor Schaalbaar Toepassingsgericht Open en Online Onderwijs (PRESTO)

Project-Estafettes voor Schaalbaar Toepassingsgericht Open en Online  Onderwijs (PRESTO) richt zich op het verder ontwikkelen van de zogeheten ‘leerestafette’, waarin studenten in estafettevorm aan een project werken.

peer feedback

In deze onderwijsvorm  bouwt elke student voort op het werk van een anonieme voorganger, waardoor het leerrendement hoger is dan bij een traditionele onderwijsvorm.

Instelling

TU Delft

Doel en doelgroep

Net als veel andere MOOC’s ondervindt de populaire TU Delft cursus Creative Problem Solving and Decision Making problemen die inherent zijn aan grootschaligheid. Meerkeuzevragen zijn niet de meest geschikte toetsvorm, deelnemers krijgen weinig feedback, en de motivatie om probleemanalysevaardigheden te oefenen ontbreekt.  Om deze problemen het hoofd te bieden werkt de TU Delft aan het verder ontwikkelen van een ‘leerestafette’. In deze onderwijsvorm voeren de deelnemers stapsgewijs een opdracht uit, waarbij ze voortbouwen op het werk van een anonieme voorganger. Door de estafettevorm in drie MOOC’s in te bedden wil de TU Delft het leerrendement van de MOOC’s verhogen. Daarnaast hoopt zij de estafette door te ontwikkelen tot een schaalbare onderwijsvorm die ook in andere cursussen kan worden gebruikt.

Resultaten

  • De projectestafette is in drie MOOC’s geïmplementeerd. Hoewel er minder deelnemers dan beoogd aan de estafettes hebben deelgenomen, blijken de studenten veel van de estafette te leren. Studenten die deelnamen aan een MOOC for credits variant (MOOC + TU Delft tentamen) gaven aan dat ze zich door de estafette nauwelijks voor het afsluitende tentamen hoefden voor te bereiden.
  • De modelleerestafette is gegeneraliseerd tot een schaalbare onderwijsvorm, die in principe geschikt is voor alle cursussen met stapsgewijze opdrachten. De software is opnieuw geprogrammeerd en is responsive (voor tablets en smartphone).
  • Er is een wiki gemaakt voor docenten/gebruikers van de modelleerestafette.

Ontwikkelde materialen: met links

Tips

  • Het estafettesysteem blijkt voor uiteenlopende MOOC’s bruikbaar te zijn, maar vanwege de  benodigde tijdsinspanning ronden weinig deelnemers de estafette helemaal af.
  • Vanwege de vrijwilligheid van deelname aan een MOOC is een (motiverend) scoresysteem toegevoegd dat deelnemers stimuleert hun voorgangers te overtreffen.

Contactpersoon voor vragen

Pieter Bots, P.W.G.Bots@tudelft.nl

Meer informatie

Lees ook het interview met Pieter Bots over PRESTO: Peer assessment in estafettevorm.

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2017 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.