Rapport De juridische status van ruwe data: een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk

Dit rapport verschaft duidelijkheid in de juridische bescherming van onderzoeksdata, en is bedoeld voor de onderzoeker die wil weten wat hij mag doen met de data van anderen.

Twee onderzoekers in lap met laptop

Hergebruik (ruwe) onderzoeksdata

De mogelijkheden van ict en internet maken de toegankelijkheid van onderzoeksresultaten en -data steeds groter en opener. De mogelijkheden groeien om aanvullend aan tekst publicaties te verrijken met onder meer onderzoeksdata. Door deze toegankelijk te maken, wordt het makkelijker om de resultaten van onderzoek te verifiëren, te reproduceren en te hergebruiken.

Juridische status van ruwe data

Bij hergebruik van (ruwe) onderzoeksdata is het belangrijk te weten wat de juridische status is van het materiaal. Soms is toestemming van de maker vereist, maar sommige handelingen kunt u ook zonder toestemming verrichten. Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) heeft in opdracht van de SIG Digitale Rechten in dit rapport de regels uiteengezet waaronder onderzoeksdata beschermd kunnen zijn.

Inhoud van het rapport

In het rapport vindt u een overzicht van de stand van zaken aan de hand van de belangrijkste wetgeving en rechtspraak. Het rapport bestaat uit drie delen:

  1. intellectueel eigendom (auteursrecht, databankenrecht, geschriftenbescherming)
  2. privacy
  3. aansprakelijkheid

Verkorte juridische wegwijzer voor ruwe data

Met de overzichtelijke verkorte juridische wegwijzer voor ruwe data kunt u bepalen welke toestemming nodig is om onderzoeksgegevens van anderen te kunnen hergebruiken.