SURF en open science

Samen met onderzoeksinstellingen maakt SURF de ict- en onderzoeksinfrastructuren in Nederland geschikt en uitnodigend voor open science. Zo kunnen onderzoekers in Nederland de mogelijkheden van open science ten volle benutten.

Vier mensen aan een ronde tafel met laptops en presentatiescherm

Regieorgaan Open Science NL

Samen met NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen en NFU onderschrijft SURF het Regieorgaan Open Science NL. We hebben de ambitie om alle onderzoeksdata geschikt te maken voor hergebruik en alle onderzoeksresultaten beschikbaar te maken als openaccesspublicaties.

De rol van SURF

Veel van de benodigde technologie – netwerk, data, rekenen – zit bij de coöperatie SURF onder één paraplu. De dialoog met andere organisaties om tot vernieuwing te komen, zit ingebakken in de werkwijze van onze coöperatie. Zo kan SURF een bijdrage leveren aan de praktische uitvoering van de transformatie naar een open en data-intensieve wetenschap.

Researchdatamanagement

Wij verzamelen kennis over open science en brengen onderzoekers en onderzoekondersteuners in netwerken bijeen. Researchdatamanagement is daar het technisch fundament van. We werken samen met de instellingen aan systemen om dat makkelijker te maken. Ook werken we samen met instellingen om de infrastructuren in Nederland voor het hergebruik en het delen van data te bundelen.

FAIR data

Speerpunt hiervoor zijn de FAIR data-principes (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). Samen met partners als DANS, Health-RI en het Netherlands eScience Center heeft SURF een GoFAIR data office opgericht dat de implementatie van de FAIR-principes in Nederland coördineert en stimuleert. SURF zet zich de komende jaren in om samen met deze partijen en de onderzoeksdomeinen aan standaardisatie te werken die het eenvoudiger maakt om onderzoeksdata geschikt te maken voor hergebruik.

European Open Science Cloud

In Europa wordt open science gestimuleerd en ondersteund door de European Open Science Cloud (EOSC). Om Nederlandse onderzoekers en onderzoeksgemeenschappen eenvoudig toegang tot deze cloud te geven, neemt SURF deel aan verschillende EU-projecten rondom de EOSC.

Meer informatie