Reactie op Franse bevindingen ten aanzien van (gratis) online diensten van Google en Microsoft

Meisje achter laptop

22 december 2022 - Recent zijn er publicaties verschenen over het gebruik van verschillende online-producten van Google in Frankrijk. Onderwijsinstellingen zijn daar onderdeel van de staat, en de verwerking van (persoons)gegevens valt daarom onder de regels voor verwerking door overheidsinstellingen. Omdat het gebruik van een aantal Google-diensten deels gratis is, zijn aanbestedingsregels daarop in beginsel niet van toepassing. Dat is volgens Franse beleidsregels wel noodzakelijk. De opslag van gevoelige gegevens mag ook niet onderworpen zijn aan regels van niet-EU landen. Daarom adviseert de Franse overheid nu om géén gebruik te maken van (gratis) online diensten van Google en Microsoft. Deze Franse regels zijn echter niet van toepassing in Nederland. Anders dan de AVG zijn er geen specifieke voorwaarden dat gegevens van onderwijsinstellingen alleen in Nederland of in de Europese Unie mogen worden opgeslagen. Evenmin gelden er specifieke inkoopvoorwaarden die voorschrijven dat gratis online-diensten niet mogen worden gebruikt. De ontwikkelingen in Frankrijk geven daarom op dit moment geen reden om te twijfelen aan de rechtmatigheid van het gebruik van Google-diensten door Nederlandse onderwijsinstellingen. 

SURF en SIVON blijven in overleg met Google over het gebruik van Google Workspace for Education door Nederlandse onderwijsinstellingen. Op onze pagina Google Workspace lees je hier meer over.