Resultaten project Massive Open Online Course (MOOC) Beter schrijven in het hoger onderwijs

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam hebben een open online cursus ontwikkeld om de schrijfvaardigheid van studenten te verbeteren.

Twee studentes in de Maastricht Library

Deze MOOC richt zich op het veranderen van het schrijfgedrag én op traditionele aspecten als grammatica en structuur.

Het project in het kort

In het project Open online course Beter schrijven in het hoger onderwijs (2016-2017) hebben de HvA en de UvA de MOOC Beter schrijven ontwikkeld die docenten kunnen inzetten in hun colleges. Studenten verbeteren hun schrijfvaardigheid door een combinatie van theorie, filmpjes, opdrachten en online peer feedback op elkaars (tussen)producten. Zij kunnen oefenen binnen een interactieve online open omgeving, in eigen tempo en tijd- en plaatsonafhankelijk. Hierdoor verbetert zowel de vaardigheid in het schrijven als de kwaliteit van het geschreven eindproduct.

Resultaten

MOOC Beter schrijven

In de 6 modules waaruit de MOOC Beter schrijven bestaat, werken studenten aan een schrijfopdracht die steeds verder wordt uitgewerkt. De modules behelzen alle stappen van het schrijfproces, van opdrachtbeschrijving en brainstorm tot eindredactie. Daarnaast krijgen studenten aan de hand van testen inzicht in hun eigen schrijfproces en schrijfniveau. Door filmpjes van schrijvers die hardop denken, worden studenten zich bewust van beslissingen tijdens het schrijven. De MOOC staat op het edX-platform en is beschikbaar onder een CC-BY 3.0-licentie.

Lessons learned

  • Doe vooronderzoek naar de mogelijkheden van de beschikbare platforms. Kies degene die het meest geschikt is voor het ontwikkelen van de MOOC die je beoogt. Let bijvoorbeeld op de mogelijkheden voor het geven van peer feedback en zelfevaluatie, het kunnen werken in afgesloten groepen of het kunnen aanbieden van de MOOC in het Nederlands.
  • Besteed veel aandacht aan het verkrijgen van videomateriaal van goede kwaliteit, en zorg dat de juiste personen worden gecast.
  • Test enkele filmpjes vooraf in de doelgroep.
  • Lanceer je MOOC in eerste instantie zonder weinig bombarie en geef er vervolgens naar een paar maanden veel aandacht aan. Op die manier heb je de gelegenheid om de schoonheids- en beginnersfoutjes eruit te halen en te zijner tijd een goed product te presenteren.
  • Om er zeker van te zijn dat de MOOC aan alle verwachtingen voldoet, is het zinvol om met de verschillende doelgroepen testsessies te organiseren.

Meer informatie