Samen Interactief Mechanica Oefenen

Studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde (WTB) en Bachelor Built Environment (BBE) van de Hogeschool Utrecht hebben moeite met het tekenen van Vrijlichaamsschema’s (VLSen), inclusief bijbehorende diagrammen. Om het probleem aan te pakken, moeten studenten meer oefenen en meer feedback krijgen. 

Studenten

In dit project wordt hiervoor een oplossing gezocht door een aantal verbeteringen aan te brengen in een bestaande app: de Step-Wise app.

Instelling

Hogeschool Utrecht

Doel en doelgroep

Doel van het project is om studenten WTB en BBE meer te laten oefenen met Vrijlichaamsschema’s en de bijbehorende diagrammen. Daarbij moeten ze gerichte feedback krijgen, zonder de docenten extra te belasten. Dat kan op twee manieren:

  • Via automatische persoonlijke feedback. De natuurkundeleerlijn van WTB gebruikt hiervoor de Step-Wise app, die geïndividualiseerde feedback kan geven.
  • Door studenten aan te moedigen meer samen te werken, zodat ze van elkaar kunnen leren.

Het doel van dit project is om beide bovenstaande methoden te faciliteren: studenten automatisch feedback geven op gemaakte oefenopgaven, en studenten aanmoedigen samen te werken.

De doelgroep voor dit project bestaat uit studenten van de volgende opleidingen:

  • Werktuigbouwkunde voltijd: rond de 120 eerstejaars en 80 tweedejaars studenten per jaar.
  • Werktuigbouwkunde deeltijd: rond de 30 eerstejaars en 25 tweedejaars studenten per jaar.
  • Bachelor Built Environment: rond de 200 eerstejaars en 140 tweedejaars studenten per jaar.

Resultaten

Tijdens het studiejaar 2020-2021 heeft de opleiding Werktuigbouwkunde van de Hogeschool Utrecht de Step-Wise app ontwikkeld voor de natuurkundeleerlijn. Hoewel de eerste reacties op Step-Wise positief zijn, heeft de app ook een aantal beperkingen. De app bevat geen mogelijkheden om schema’s en diagrammen te tekenen. Bovendien stimuleert de app (nog) geen samenwerking. Daarom wil dit project twee uitbreidingen op deze app realiseren:

  • Onderdeel A: invoermogelijkheden voor schema’s en diagrammen. Studenten kunnen hiermee dan VLS-en tekenen in de app. De app kan hier vervolgens feedback op geven.
  • Onderdeel B: een samenwerkingsmodus. Het doel hiervan is dat Step-Wise de studenten bij elkaar brengt en interactie bevordert.

Ontwikkelde materialen

Voor dit project is een korte explainer van het project ontwikkeld in twee talen.

Het belangrijkste te ontwikkelen materiaal is de aangepaste, uitgebreide en geteste Step-Wise app. Alle broncode van de Step-Wise app is publiek toegankelijk via de goed gedocumenteerde Step-Wise GitHub repository. Deze repository valt onder een MIT Licentie, die nog meer openheid geeft dan de aangeraden Creative Commons Licentie.

Contactpersoon voor vragen

Hildo Bijl, Hogeschool Utrecht -  info@hildobijl.com

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.