SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services

Wil je een contract aangaan met (cloud)leveranciers? In het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services vind je hiervoor de regels voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid. Het bevat standaardbepalingen en een modelverwerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

Stoplicht op groen

Juridisch Normenkader

Als je als instelling een goede juridische basis wilt leggen om afspraken te maken met (cloud)aanbieders, kun je gebruikmaken van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services (pdf, versie september 2018). Het normenkader bevat ook een aantal belangrijke bijlagen die je helpen bij het gebruik en toepassen van het Normenkader. 

Bijlagen

De belangrijkste bijlage van het Normenkader is de SURF verwerkersovereenkomst 3.0 (pdf, versie april 2019). Dit model kun je gebruiken voor het opstellen van je eigen verwerkersovereenkomsten. Omdat er ten opzichte van de vorige versie een aantal aanpassingen zijn gedaan, hebben we een wijzigingendocument (pdf) gemaakt.

Er is ook een Engelstalige versie (pdf) van de verwerkersovereenkomst beschikbaar, en ook van het wijzigingendocument (pdf).

Hiernaast kun je de oude versie ook nog gebruiken. Neem hiervoor contact op met SCIPR.

Naast de verwerkersovereenkomst zijn de volgende bijlages beschikbaar:

  • B: Instructie (pdf): praktische instructie en uitleg over de bepalingen en bijlagen van de Model Bewerkersovereenkomst.
  • C. Handreiking Beveiligingsmaatregelen (pdf): dit document legt de zogenoemde ‘passende beveiligingsmaatregelen' uit, die aan de orde komen in het Normenkader en de Model Bewerkersovereenkomst.
  • DHandreiking Auditverplichting (pdf): in de modelbewerkersovereenkomst wordt gesproken over een auditverplichting. Dit document geeft hier verdere uitleg over.

Leden van SCIPR kunnen de Word-versies van deze documenten opvragen via de besloten wiki van SCIPR.

De Juridische Commissie speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de verwerkersovereenkomst.

Handige documenten

Naast de handreikingen zijn onderstaande twee documenten beschikbaar:

  • Het Model Gezamenlijk Verantwoordelijkenovereenkomst (pdf)
    Dit document is een model voor partijen binnen een samenwerkingsverband, waarbij de verschillende partijen optreden als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG.
  • Hiernaast is er een vergelijking (pdf) beschikbaar tussen ‘Generiek model Verwerkersovereenkomst 3.0 Framework ibp in het mbo’ en de SURF Verwerkersovereenkomst.

Meer informatie

Publicatie
SURF Model verwerkersovereenkomst 3.0