SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services

Wil je een contract aangaan met (cloud)leveranciers? In het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services vind je hiervoor de regels voor vertrouwelijkheid, privacy, eigendom en beschikbaarheid. Het bevat standaardbepalingen en een model bewerkersovereenkomst die instellingen een stevige basis geven voor contracten met leveranciers.

Stoplicht op groen

Juridisch Normenkader

Als je als instelling een goede juridische basis wilt leggen om afspraken te maken met (cloud)aanbieders, kun je gebruik maken van het SURF Juridisch Normenkader (Cloud)services (pdf; laatste versie: september 2018). Het normenkader bevat ook een aantal belangrijke bijlagen die je helpen bij het gebruik en toepassen van het Normenkader. 

Bijlagen

De belangrijkste bijlage van het Normenkader is de verwerkersovereenkomst. Dit model kun je gebruiken voor het opstellen van je eigen verwerkersovereenkomsten. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Naast de verwerkersovereenkomst zijn de volgende bijlages beschikbaar:

  • B: Instructie: praktische instructie en uitleg over de bepalingen en bijlagen van de Model Bewerkersovereenkomst.
  • CHandreiking Beveiligingsmaatregelen: dit document legt de zogenoemde ‘passende beveiligingsmaatregelen' uit, die aan de orde komen in het Normenkader en de Model Bewerkersovereenkomst.
  • DHandreiking Auditverplichting: in de modelbewerkersovereenkomst wordt gesproken over een auditverplichting. Dit document geeft hier verdere uitleg over.

Leden van SCIPR kunnen de Word-versies van deze documenten opvragen via de besloten wiki van SCIPR.

De Juridische Commissie van SURF speelt een belangrijke rol bij het opstellen van de verwerkersovereenkomst.

Handige documenten

Naast de handreikingen zijn onderstaande twee documenten beschikbaar:

  • Het Model Gezamenlijk Verantwoordelijkenovereenkomst 
    Dit document is een model voor partijen binnen een samenwerkingsverband, waarbij de verschillende partijen optreden als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken in de zin van de AVG.
  • Hiernaast is er een vergelijking beschikbaar tussen het ‘Generiek model Verwerkersovereenkomst 3.0 Framework ibp in het mbo’ en de SURF Verwerkersovereenkomst’.

Meer informatie

Publicatie
model verwerkersovereenkomst surf oktober 2017
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 551 KB)