SURF Magazine: Voor bestuurders en beslissers in onderwijs en onderzoek

Op deze pagina lees je onze SURF Magazine-artikelen. Welke transformaties en ontwikkelingen zijn er in onderwijs en onderzoek in de komende jaren, en welke rol speelt ict daarbij? Wat is de impact van innovaties op onderwijs en onderzoek? En wat is de visie van SURF als ict-samenwerkingspartner? De artikelen bieden je inspiratie en handvatten voor het vormen van je eigen visie op de digitale transformatie.
Portret van Lodewijk Asscher

Lodewijk Asscher: "Blijf samen optrekken"

Hoe bestuur je een ambitieus en complex versnellingsprogramma? Voorzitter van de stuurgroep van het Nationaal Groeifondsprogramma Npuls Lodewijk Asscher heeft daar uitgesproken ideeën over: “Laten we de verschillen in belangen niet ontkennen. De weg voorwaarts ligt in de inhoud en in het gesprek dat wij daarover voeren.”

Npuls is gestart om de kwaliteit van het onderwijs een stimulans te geven, de wendbaarheid te vergroten en om de digitale vaardigheden van docenten en studenten te verbeteren. Lees ook wat Lodewijk Asscher hierin aansprak om het voorzitterschap op zich te nemen.

Lees meer

Landkaart aanduiding Singapore en Nederland

Hoe doen ze het in Singapore

Singapore, kloppend hart van de Aziatische netwerk-infrastructuur. Talrijke nationale research- en educatienetwerken (NREN’s) en bedrijven in Azië en ver daarbuiten hebben hun netwerken gekoppeld via de SingAREN Open Exchange. Hoe is dit ‘Global eXchange Point’ ofwel GXP zo succesvol geworden? We vroegen het aan Francis Lee, founding president van SingAREN.

Lees meer

Samenwerken achter een computer

Digital Competence Centers laten instellingen intensiever samenwerken

Digitalisering van onderzoek vergt expertise, en die is schaars. Digital Competence Centers (DCC’s) bundelen die expertise. Bovendien maken ze het makkelijker voor instellingen om kennis te delen en samen diensten te ontwikkelen. De behoeften op dit gebied blijken namelijk breed te worden gedeeld.

“Een DCC bundelt niet alleen kennis binnen een organisatie, maar maakt het ook makkelijker om kennis te delen tussen instellingen en samen dingen te ontwikkelen.”

Lees meer

Online vergaderen vanaf een mobiele telefoon

De route in digitale transformatie: open standaarden

Open standaarden zijn een belangrijke voorwaarde voor geslaagde digitalisering. We gaan in gesprek met experts Larissa Zegveld (voorzitter Forum voor Standaardisatie en CEO van Kennisnet), Geerten van de Kaa (universitair hoofddocent standaardisatie aan de TU Delft) en Wouter de Haan (manager stelselbeheer bij kennisorganisatie Nictiz) over de toepassing, de trends en de dringende noodzaak van standaarden. "We willen van veel verschillende bergen skiën, maar hebben nog geen gezamenlijke ski-binding." 

Lees verder

Studenten op de TU Eindhoven

EuroTeQ wil een Europese standaard zetten

EuroTeQ moet een ‘Europese universiteit’ worden, met een transparant aanbod van internationaal onderwijs. Paul Koenraad, dean van de Eindhovense Graduate School en  Ben Parker, projectmanager voor de EuroTeQ-campus vertellen over hun ambities, en over de obstakels die ze met hulp van SURF willen slechten. 

“Voor de studenten gebeurt alles automatisch. Maar achter de schermen is het inschrijvingsproces nog steeds een kwestie van handwerk. Dat willen we nu ook gaan automatiseren.”

Lees verder

VU Amsterdam centrale hal

Het fundament onder digitale transformatie: architectuur

De digitale transformatie dendert vooruit en zet grote veranderingen in gang. Ook in onderwijs en onderzoek, zowel binnen instellingen, als op nationaal en steeds meer ook op Europees niveau. Hoe houden we regie? We spreken hierover met drie experts. Jan-Willem Brock (CIO Universiteit Leiden), Pekka Kähkipuro (CIO Tampere Universiteit en Hogeschool, Finland) en Hans Nederlof (bestuurder Fontys). "Ik vind dat we in een mooie tijd leven."

Lees verder

Portret directeur Naturalis Biodiversity Center Edwin van Huis foto Koen Mol

“Versnellen via technologie is de enige weg vooruit”

“Onze planeet telt ongeveer twintigmiljoen soorten organismen. Daarvan hebben wij er de afgelopen 400 jaar zo’n tweemiljoen op naam gebracht. Dit betekent dat we negentig procent van alle soorten nog niet kennen. En wat je niet kent, kan je ook niet beschermen. Daarom is technologie zo belangrijk. Het helpt ons bij het analyseren van al het leven op aarde en bij het versnellen van die analyse.”

Edwin van Huis, directeur van Naturalis Biodiversity Center, pleit hierbij voor grootschalige investeringen: “Om weerstand te bieden aan de snel verslechterende biodiversiteit.”

Lees meer

Innovatiezone Cybersecurity: samenwerking en uitwisseling zijn cruciaal

Innovatiezone Cybersecurity: samenwerking en uitwisseling zijn cruciaal

Sinds 2022 werkt SURF samen met de leden aan innovatie in 9 innovatiezones. Eén daarvan is de innovatiezone Cybersecurity, die erop gericht is de cyberweerbaarheid van de onderwijs- en onderzoeksinstellingen te vergroten. Een gesprek met Albert Hankel (SURF) en Paula Duijnhoven (Hogeschool Leiden). "De vraag is niet of we gehackt worden, maar wanneer."

Lees verder

Landkaart met aanduiding van Oekraïne

Hoe doen ze het in Oekraïne?

Elke NREN heeft zijn uitdagingen, maar oorlogsgeweld is van een andere orde. Het Oekraïense URAN maakt dan ook moeilijke tijden door. Maar daarbij toont het wel de kracht van het netwerk – in meerdere betekenissen.

Lees verder

5x impact in 2022

5x impact: de hoogtepunten van 2022

Ieder jaar weer zorgen SURF en zijn leden voor goede en innovatieve ict voor onderwijs en onderzoek. In 2022 kende het Nationaal Groeifonds 560 miljoen euro toe en lanceerde SURF de dienst SURFeduhub. Ook maakten we wijzigingen in privacy-afspraken voor Zoom. Kijk mee naar hoogtepunten van 2022, die bijdragen aan toponderwijs en toponderzoek.

Lees verder

SURF Tech Trends 2023

Toekomst voorstellen met SURF Tech Trends 2023

Met 6 technologieën en 29 trends is SURF Tech Trends een inspirerend rapport voor iedereen die werkt in onderwijs en onderzoek. Maar het gaat pas echt leven als wij, de onderwijs en onderzoek sector met elkaar, de ontwikkelingen en toepassingen vormgeven. Drie experts vertellen hoe zij hier tegenaan kijken.

Lees verder

Het mbo en SURF groeien naar elkaar toe, tot wederzijds genoegen

Het mbo en SURF groeien naar elkaar toe, tot wederzijds genoegen

Van de mbo-instellingen is zo'n 90 procent inmiddels aangesloten bij SURF. Welke ambities hebben zij met betrekking tot de digitale transformatie? Waar liggen de kansen voor sectoroverstijgende samenwerking? We vroegen het aan drie uiteenlopende mbo-instellingen: ROC van Amsterdam-Flevoland, SVO vakopleiding food en Cibap.

Lees verder

Samen werken aan Regie op data

Samen werken aan Regie op data

Wat moeten we met de data die binnen de instellingen worden geproduceerd? Tal van mogelijkheden komen binnen bereik, voor beter onderzoek en onderwijs. Maar zitten we wel op het goede spoor? Hoe krijgen we regie op onze data?

In gesprek met Ruben Kok (directeur Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) en bestuurslid Health-RI), Sarah Coombs (adviseur Research Support, Saxion) en JaapJan Vroom (senior adviseur onderwijsinnovatie, Deltion College).

Lees verder

 

Marja Verstelle, kwartiermaker alliantie LDE

'Drie universiteiten voor de prijs van één'

Onderwijsallianties zijn een groeiend fenomeen. Dat is geen wonder: door studenten over en weer vakken te laten volgen, kunnen instellingen hun onderwijsaanbod in één klap enorm verrijken. Maar hoe krijg je zo’n alliantie werkend? We werpen een blik achter de schermen bij Leiden-Delft-Erasmus Universities.

Lees verder

 

Hoe doen ze het in Australie en Nieuw-Zeeland

Hoe doen ze het in Australië en Nieuw-Zeeland?

Veel verder dan Australië en Nieuw-Zeeland kun je niet reizen. Maar ook die landen hebben elk hun eigen SURF. Hoe werkt dat daar? We gaan in gesprek met Chris Hancock van AARNet in Australië en Amber McEwan van REANZZ in Nieuw-Zeeland. "Ken je één andere bedrijfstak waar CEO’s rond de tafel gaan zitten om de geheimen van hun strategische planning te delen?" 

Lees verder

5x impact in 2021

5x Impact in 2021

Ieder jaar weer zorgen SURF en haar leden voor goede en innovatieve ict voor onderwijs en onderzoek. In 2021 lanceerden we de SURF Strategie 2022-2027 en hebben we supercomputer Snellius aangezet. Ook sloten we enkele belangrijke contracten en DPIA's af met big tech. Kijk mee naar hoogtepunten van 2021, die alle bijdragen aan toponderwijs en toponderzoek. 

Lees meer

Overhandiging Referentiekader Studiedata aan UNL- en VH-koepelvoorzitters

Verantwoord studiedata benutten? Ga het gesprek aan

Als sector willen we verantwoord met studiedata omgaan en tegelijkertijd de kansen die het biedt benutten. Sinds mei 2022 is het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata beschikbaar dat een belangrijke rol kan vevullen voor instellingen. Het werd omarmd door bestuurders van Universiteiten Nederland en Vereniging Hogescholen.

Lees verder

Scholieren van het mbo op laptops

Het mbo brengt volume en verbinding met zich mee

Maar liefst 49 van de 59 mbo-instellingen is aangesloten bij SURF en de belangstelling vanuit de andere scholen is groot. Sinds 2014 is het mbo met 3 leden vertegenwoordigd in de ledenraad en sinds dit jaar draagt het ook bij aan de innovatiemiddelen. Daarmee is de sector een volwaardig lid van de coöperatie SURF. Een gesprek met Adnan Tekin, Mirjam Koster en Martijn Timmer over samenwerking in diversiteit.

Lees verder

Landkaart aanduiding Verenigde Staten en Nederland

Hoe doen ze het in de Verenigde Staten?

In de Verenigde Staten heeft EDUCAUSE een roadmap opgesteld voor digitale transformatie in het hoger onderwijs. Betsy Reinitz, director Enterprise IT Program, vertelt ons over de visie achter de roadmap. Kunnen we iets leren van de Amerikanen?

Lees verder

Illustratie klein Google

Samenwerking levert meer onderhandelingskracht in gesprekken met ‘Big Tech’

Onderhandelen met ‘Big Tech’-firma’s als Google en Microsoft is geen sinecure. Dat ondervonden onderwijsinstellingen het afgelopen jaar, toen er privacy-issues aan het licht kwamen in Google Workspace for Education. Dankzij gezamenlijk optrekken van onder meer SURF, SIVON en enkele onderwijsinstellingen bleek het mogelijk tot een oplossing te komen.

Lees het artikel

Sprekers aan een tafel

‘Het gaat erom of je bereid bent om naar publieke waarden te handelen’

SURF treedt toe tot PublicSpaces, een coalitie van publieke organisaties uit de culturele sector en de mediawereld die zich inzet voor de bescherming van publieke waarden bij digitalisering. Geert-Jan Bogaerts van PublicSpaces en Jet de Ranitz van SURF vertellen waarom het verbond voor de hand ligt. 

Lees het artikel

Opname seminar publieke waarden in de studio

Dilemma's bij het beschermen van publieke waarden

Bestuurders van onderwijsinstellingen staan voor dilemma's bij het beschermen van publieke waarden bij digitalisering. In andere publieke sectoren kunnen ze daarover meepraten. SURF organiseert een reeks gesprekken over het beschermen van publieke waarden. 

Met enkele bestuurders blikken we terug op drie seminarreeksen: 1. Yvonne de Haan van de HAN; 2. Rob Mudde, Vice Rector Magnificus van de TU Delft; en 3. Mirjam Koster van het Graafschap College. Filosoof Marjan Slob voorzag de sessies van de nodige reflectie en zij schreef de column 'Die obscure plek waar indrukken nog geen data zijn'.

Lees de terugblik

Eerder verschenen SURF Magazine-artikelen

  • Platformcoöperaties als alternatief voor commerciële platforms
    Coöperatieve of missiegedreven platforms leveren een wezenlijke bijdrage aan de maatschappij. Ze bieden instellingen kansen om studenten meer aan zich te binden. Maar een proactieve aanpak is dan wel cruciaal om de richting te kunnen bepalen.
  • Belemmeringen wegnemen om data te delen
    Datasoevereiniteit is voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen essentieel. Onzekerheid die hierbij komt kijken maakt instellingen terughoudend bij het delen van data. Data Exchange moet die zorgen doen verdwijnen.
  • 4 vragen over de nieuwe supercomputer
    De nieuwe supercomputer Snellius is officieel in gebruik gesteld door Koningin Máxima. Met Snellius zijn Nederlandse onderzoekers in staat nog meer wetenschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Tijdens de opening op 16 september spraken onder meer Marcel Levi (NWO), klimaatwetenschapper Henk Dijkstra en demissionair minister Van Engelshoven.  4 vragen over de nieuwe supercomputer Snellius.

Alle eerder verschenen artikelen