The imprinted brain

Het doel van dit project is om de interdisciplinaire en internationale blended bachelorcursus The imprinted brain te ontwikkelen. In deze cursus worden studenten van Universiteit Utrecht en University of Leeds van verschillende disciplines online begeleidt via peer learning.

kasten met computers

Instelling

Universiteit Utrecht en University of Leeds

Doel en doelstelling

In dit project wordt de interdisciplinaire en internationale blended bachelorcursus The imprinted brain ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd.  In de cursus verkennen studenten de moleculaire genetica van psychische aandoeningen. Het project ontwikkelt een online begeleidingsstructuur voor heterogene studentengroepen die samenwerken aan interdisciplinaire onderwerpen. Het project gaat over samenwerkend leren. Studenten krijgen daarbij online begeleiding door zowel de docent als medestudenten (peer learning). De cursus wordt aangeboden als keuzecursus en maakt deel uit van de interdisciplinaire minoren van de Universiteit Utrecht en in de Discovery Module Body and Mind van de University of Leeds.

Resultaten

 De cursus is voor het eerst als pilot aangeboden in november 2019 tot januari 2020 aan Utrechtse studenten uit verschillende disciplines. Hiertoe werden van mei tot november 2019 de opdrachten ontworpen en ontwikkeld. Daarnaast werd het digitale platform ingericht en de online begeleiding opgezet. Vanaf februari 2020 wordt de pilotcursus geëvalueerd en bijgesteld. Ook vindt er tussentijdse verslaglegging van de resultaten plaats. Tegelijkertijd wordt accreditatie aangevraagd bij de University of Leeds. De cursus wordt van februari tot april 2021 in definitieve vorm aangeboden aan Utrechtse en Leedse studenten.

Aan het eind van dit project zijn de volgende resultaten behaald:

  • Een nieuwe, internationale, interdisciplinaire en blended bachelorcursus The imprinted brain (7,5 ECTS) die is ingebed in het Utrechtse en Leedse curriculum
  • Een beschrijving van good practices van online begeleiden van een heterogene en diverse groep
  • studenten bij verschillende werkvormen (zoals peer learning en peerfeedback) in een interdisciplinaire blended/online cursus
  • Online workshops voor docenten over verschillende vormen van online begeleiding van studenten in een interdisciplinaire cursus
  • Een wetenschappelijk artikel dat de resultaten van het project beschrijft
  • Kennisdisseminatie via abstracts, verslagen en presentaties

Ontwikkelde materialen:

Contactpersoon voor vragen

Ferdi Engels, G.M.H.Engels@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.