The Utrecht Companion to the Earth

De Universiteit Utrecht ontwikkelt een feedbackapp om studenten kennis en praktische vaardigheden op te laten doen tijdens het veldwerk. De app biedt specifieke en locatie-afhankelijke content die het mogelijk maakt om probleemgestuurd en studentgericht te leren.

kasten met computers

De app gebruikt augmented reality om studenten geologische modellen beter te laten begrijpen.

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Het doel van dit project is een intelligent tutoring systeem te ontwikkelen, The Utrecht Companion to the Earth voor online begeleiding van de veldactiviteiten van studenten. De app is bedoeld voor studenten die de cursus ‘Veldwerk 2: Pyreneeën' volgen, maar de ambitie is om een systeem te ontwikkelen voor alle studenten Aardwetenschappen die veldwerk doen. 

Twee groepen (één per jaar) Utrechtse studenten Informatica ontwikkelen de app in co-creatie met studenten Aardwetenschapen. De app wordt twee keer getest (mei en juni 2020 en 2021) en er wordt dus twee keer data verzameld, gereflecteerd om de app te verbeteren. De studenten onderzoeken ook of de innovatie heeft geleid tot een verbetering.

Resultaten

De deliverables van dit project zijn een intelligent tutoring systeem en het digitale lesmateriaal.

Het systeem bevat drie lagen cartografie:

  • Een topografische kaart waarmee studenten zichzelf in het huidige landschap kunnen plaatsen;
  • Een geologische kaart waarmee studenten zichzelf in het landschap van het verleden kunnen plaatsen;

Een laag met een digitaal veldboek voor geo-gereferentieerde annotaties, observaties en gedachten.

Ontwikkelde materialen:

Het systeem biedt vier typen locatieafhankelijke content: instructies, kennisclips, infographics en augmented reality.

Benieuwd naar de app van dit project? Bekijk alvast de video en krijg een indruk van de mogelijkheden.

Contactpersoon voor vragen

João Trabucho Alexandre, j.trabucho@uu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.