Digitale leeromgeving
Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?
Studente in bibliotheek met computer online

Dat heeft niet alleen ons, maar ook de hele zaal doen beseffen dat we het draagvlak echt moeten veranderen. Vooral nu de toekomst zich richt op leerlinggestuurd leren.

Iris Huis in 't Veld

Iris Huis in ‘t Veld

Telefoonnummer

Digitale leeromgeving

In 2025 worden docenten bij het geven van hybride onderwijs ondersteund door passende educatieve applicaties en een digitale leeromgeving. De digitale leeromgeving biedt docenten en studenten snel en gemakkelijk toegang tot informatie en materialen. Hoe wil SURF dit doel samen met instellingen realiseren?

Voor welke uitdagingen staan instellingen?

De digitale leeromgeving is een samenhangend geheel van diensten en applicaties die docenten en studenten ondersteunen bij het leerproces en het onderwijs. Instellingen staan voor de uitdaging om de digitale leeromgeving zo te organiseren dat deze ruimte biedt aan de wensen en eisen van docenten en studenten, dat het toegankelijk is voor iedereen, eenvoudig in gebruik, persoonlijk en gepersonaliseerd.

Uitdagingen zijn:

Wat doet SURF aan ondersteuning bij het opzetten van een leeromgeving?

SURF onderzoekt samen met instellingen en leveranciers hoe een modulair opgebouwde leeromgeving er in praktijk uit kan zien en wat ervoor nodig is om dit te realiseren: zowel in de techniek als in de organisatie. In 2020 vervolgen we onze activiteiten op het gebied van open standaarden. Onder andere het actief mee-ontwikkelen van standaarden in IMS-verband, het testen van uitwisselbaarheid en integratie in de testomgeving DLO en het uitdagen van marktpartijen om die standaarden daadwerkelijk te gebruiken.

Daarnaast onderzoeken we welke relevante technologische ontwikkelingen mooie kansen bieden voor de toekomst. We doen een verkenning naar mogelijkheden voor appstore, we ontwikkelen een LTI-launcher, we werken aan een testomgeving DLO en doen een inventarisatie naar gebruikte educatieve applicaties in het hoger onderwijs.

De relatie met leveranciers van educatieve applicaties wordt steeds belangrijker voor onderwijsinnovatie. De Challenge day is een van de manieren waarop we leveranciers en instellingen met elkaar willen verbinden.

SURF Communities verbindt mensen

SURF Communities

Deel je kennis en leer andere experts kennen die werken aan onderwijsinnovatie binnen de Special Interest Groups (SIG's) Digitale leer- en werkomgeving.

Naar de community

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de updates over de digitale leeromgeving en je ontvangt maximaal 4 keer per jaar een e-mail met daarin de laatste ontwikkelingen.

Meld je aan