Digitale leeromgeving - Zoeken

Digitale leeromgeving
Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daarbij kijken? SURF kijkt hiernaar zodat studenten op termijn tijd- en plaatsonafhankelijk hoogwaardig onderwijs kunnen volgen.
Studente in bibliotheek met computer online

Dat heeft niet alleen ons, maar ook de hele zaal doen beseffen dat we het draagvlak echt moeten veranderen. Vooral nu de toekomst zich richt op leerlinggestuurd leren.

Iris Huis in 't Veld

Iris Huis in ‘t Veld

Telefoonnummer