Publieke waarden
Binnen onderwijs en onderzoek werken we met elkaar aan een veilige digitale omgeving. Hoe borgen we autonomie, rechtvaardigheid en menselijkheid in een wereld van toenemende digitalisering en afhankelijkheid van leveranciers? Publieke waarden leiden ons daarin om de juiste beslissingen te nemen. Op welke manier zijn deze waarden verweven met de activiteiten van SURF?
Mastdon op mobiele telefoon

Digitalisering gaat niet alleen over prijs en functionaliteiten. Ook publieke waarden als autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid moeten we intergraal meewegen en in balans houden. Dán blijven we als sector aan het stuur.

Wladimir Mufty

Wladimir Mufty

Telefoonnummer

SURF en publieke waarden

SURF laat zich al sinds zijn oprichting leiden door belangrijke publieke waarden zoals toegankelijkheid, betrouwbaarheid, keuzevrijheid en privacy. Deze onderwerpen staan binnen de coöperatie hoog in het vaandel door de publieke rol die we samen met onze leden vervullen. Om deze reden is het extra belangrijk om ook bij technologische en digitale vraagstukken deze waarden integraal mee te wegen en niet enkel te kijken naar prijs of functionaliteit.

Het besef groeit dat we meer regie moeten voeren over onze digitaliseringsoplossingen vanuit publieke waarden als autonomie, menselijkheid en rechtvaardigheid. Daarom richt het programma publieke waarden zich niet enkel op onze eigen coöperatie en kijken we met onze leden, andere publieke organisaties en de overheid naar gehele sector om deze waarden te verankeren binnen digitalisering.

Juist als we samen optrekken binnen de coöperatie, of breder in de maatschappij, kunnen we stevige voorwaarden stellen aan leveranciers. Zo beschermen we de privacy en veiligheid van onze eindgebruikers en zorgen we dat digitale oplossingen toegankelijk zijn om te gebruiken of juist makkelijk om uit te stappen.