Studiedata & learning analytics
Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kunnen studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.
Studiedata Battle of concepts

Het is interessant om te zien hoe leerlingen omgaan met leren en waar interesses liggen. Het werkt misschien nog niet feilloos, maar er valt al veel te leren over leerling- en leergedrag.

Germaine Poot

Germaine Poot

Telefoonnummer

Npuls: Studiedata en AI

De pilothub richt zich, waar het gaat om studiedata, op een verantwoorde inzet die leidt tot een verbetering van de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van onderwijs(beleid). Bij AI richten we ons op de verantwoorde adoptie van AI voor het onderwijs van nu en in de toekomst.

De ontwikkelingen rondom AI gaan snel en hebben impact op allerlei terreinen in het onderwijs. Bij AI zijn we er daarom op gericht om handvatten te bieden voor de verantwoorde adoptie van AI in het onderwijs. Heel concreet doen we dat door het formuleren van een gezamenlijke visie (mbo, hbo en wo) op AI voor en door het onderwijs, met een bijbehorende routekaart om die ook te realiseren. Urgente vragen rondom AI bieden we het hoofd door op korte termijn aan de slag te gaan door onder meer het uitbrengen van het AI magazine, het inrichten van een landelijk punt AI en onderwijs, het opzetten van een community website en het inventariseren en delen van lopende initiatieven en behoeften binnen de sector. 

Bekijk het programma op Npuls.nl