Studiedata & learning analytics
Analyse van studiedata kan bijdragen aan een effectievere en efficiëntere begeleiding van studenten. Hoe benut je die studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Met learning analytics kunnen studiedata worden omgezet naar waardevolle rapportages, voor de docent én student.
Studiedata Battle of concepts

Het is interessant om te zien hoe leerlingen omgaan met leren en waar interesses liggen. Het werkt misschien nog niet feilloos, maar er valt al veel te leren over leerling- en leergedrag.

Germaine Poot

Germaine Poot

Telefoonnummer

Kernbegrippen learning analytics

Kernbegrippen rondom studiedata en learning analytics helpt instellingen om dezelfde taal te spreken.

Learning analytics

Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data uit leeromgevingen om het leerproces van studenten te verbeteren. Deze informatie kan vervolgens beschikbaar worden gesteld aan studenten, docenten of opleidingsmanagement.

Learning analytics architectuur

Architectuur die laat zien hoe de verschillende lagen binnen een systeem voor learning analytics – input, dataopslag, analyse en presentatie - met elkaar verbonden zijn.

Learning analytics processor

De learning analytics processor (LAP) is het softwareprogramma dat de learning analytics data uit het LRS ordent en analyseert..

Learning record store

Een learning record store (LRS) is een systeem waar alle data worden opgeslagen uit de verschillende online (leer)omgevingen die studenten gebruiken.

Alternatieve benaming: Learning Record Warehouse

Personal data locker

Een personal data locker (PDL) is een dienst die een cursist (of een andere gebruiker) in staat stelt om zijn persoonlijke informatie duurzaam te beheren, te onderhouden en desgewenst te delen met anderen.

Authenticatie- en autorisatie-infrastructuur

De infrastructuur die de toegang tot digitale systemen regelt, bijvoorbeeld de toegang tot de digitale leeromgeving. Deze toegang wordt georganiseerd door middel van identificatie (wie ben je), authenticatie (ben je wie je zegt dat je bent) en autorisatie (welke informatie mag je zien).

Enterprise service bus

Een enterprise service bus (ESB) is een softwareprogramma dat zorgt voor het uitwisselen, transformeren en routeren van gegevens tussen applicaties. De ESB vereenvoudigt de communicatie tussen zendende en ontvangende applicaties en draagt bij tot systeemintegratie.

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA)

De Hoger Onderwijs Referentie Architectuur (HORA) is een verzameling van instrumenten voor het inrichten van de organisatie en informatiehuishouding van universiteiten en hogescholen. De HORA bestaat uit drie onderdelen: architectuurvisie, referentiemodellen en implementatiehulpmiddelen.

Identity management

Identity management (ook wel gebruikersbeheer) omvat de processen die zich richten op het administreren en beheren van gebruikers van een systeem, inclusief de toegangscontrole en toegangsrechten. Op basis van identiteit, groep of rol krijgen (groepen) personen toegang tot en rechten in bepaalde onderdelen van de leer- of samenwerkomgeving.

IMS Caliper

De IMS Caliper is een standaard en biedt een ecosysteem om leeractiviteiten vast te leggen en te presenteren. Het omvat een gemeenschappelijke taal voor het labelen van leerdata en voorziet in een standaardmethode om leeractiviteiten te meten.

Alternatieve benamingen: IMS Caliper Analytics, Caliper Framework

Integratie-infrastructuur

Een integratie-infrastructuur is de informatievoorziening (gegevens, processen, tools en diensten) die het mogelijk maakt om gegevens tussen applicaties uit te wisselen. Een integratie-infrastructuur kan een verzameling losse systemen als één systeem laten functioneren. Daarbij maken we onderscheid tussen visuele integratie (ziet de digitale leeromgeving er qua vormgeving uit als één geheel), gegevensintegratie en systeemintegratie.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit houdt in dat verschillende applicaties en ict-systemen op elkaar aansluiten en samenwerken. Dit is van groot belang binnen de digitale leeromgeving, waarin verschillende componenten (bijvoorbeeld toetsen, communiceren en roostering) gecombineerd worden. Voor interoperabiliteit zijn gemeenschappelijke standaarden, protocollen en procedures nodig.

Open Onderwijs API

De Open Onderwijs API is een set van definities die ervoor zorgt dat onderwijsdata vanuit verschillende applicaties gestandaardiseerd worden en daardoor hergebruikt kunnen worden in andere (mobiele) applicaties. De Open Onderwijs API is een initiatief van SURF en een aantal hogeronderwijsinstellingen.

LTI: Learning Tools Interoperability

LTI is een standaard om tools te integreren en data uit te wisselen. Tools worden geïntegreerd in een zogenaamde ‘tool consumer’, zoals bijvoorbeeld een LMS. Een LMS kan hiermee op een eenduidige manier zijn functionaliteiten uitbreiden met de functionaliteiten van verschillende tools (van andere aanbieders). Daarbij wordt ook data tussen het LMS en de tool uitgewisseld om context, bijvoorbeeld de persoonsgegevens en/of cursusinformatie, te delen tussen het LMS en de geïntegreerde tool.

SAML: Security Assertion Markup Language

SAML is een XML-gebaseerd raamwerk voor het communiceren van gebruikersauthenticatie, rechten, en attribuutinformatie. SAML biedt organisaties de mogelijk om de identiteit, attributen en rechten van zijn gebruikers op een veilige manier vrij te geven aan applicaties waar gebruikers van de organisatie gebruik van willen maken. De applicaties sturen gebruikers die willen inloggen door naar de organisatie om daar hun identiteit te controleren en krijgen daarna attributen van de ingelogde gebruikers van de organisatie terug, zoals de naam en het e-mailadres. Gebruikers worden op deze manier voor verschillende applicaties op dezelfde manier geauthentiseerd, zo wordt een veilige en uniforme aanmeldmethode geboden. 

VOOT: Virtual Organisation Orthogonal Technology

VOOT is een protocol voor de uitwisseling van groeps- en autorisatie data. Waar SAML gebruikt wordt voor authenticatie, kan VOOT gebruikt worden voor autorisatie. Applicaties waar gebruikers op ingelogd zijn kunnen het VOOT-protocol gebruiken om groepsgerelateerde informatie op te vragen, zoals de groepen waar een gebruiker lid van is of de leden van een groep. Deze groepsinformatie wordt typisch gebruikt voor het bepalen van de rechten van een gebruiker of voor de samenwerking tussen gebruikers onderling in de aangeleverde groepen.

xAPI

xAPI, ook bekend als de Experience API, is een standaard voor onderwijstechnologie die het mogelijk maakt om data te verzamelen over uiteenlopende soorten leeractiviteiten en -ervaringen.

Alternatieve benamingen: Experience API, Tin Can

Zie voor meer informatie over deze en andere onderwijsstandaarden de SURF standaarden-website