XR (extended reality)
XR is een technologie in ontwikkeling op uiteenlopende gebieden. Van het onderwijs, onderzoek, medisch onderwijs tot aan defensie maakt gebruik van XR. Wat zijn de mogelijkheden, kansen, en toepassingen van extended reality voor het onderwijs en onderzoek?
XR on tour

XR kan een heel goede manier zijn om speciale leerervaringen voor leerlingen te creëren.

Uitgave XR in onderwijs
Gül Akcaova

Gül Akcaova

Telefoonnummer

XR in onderwijs en onderzoek

XR-technologie (extended reality) is een overkoepelend begrip voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). Met XR kun je een werkelijke ervaring benaderen in een virtuele setting.

Verschillende vormen binnen XR

  • VR creëert een volledig door computers gegenereerde omgeving die de echte wereld vervangt.
  • AR voegt digitale informatie of virtuele objecten aan de fysieke wereld toe.
  • MR gaat een stapje verder dan AR door interactie tussen de gebruiker en virtuele elementen toe te voegen.

Rol van SURF

SURF organiseert events, publiceert rapporten over XR en brengt professionals uit onderwijs en onderzoek samen om te praten over XR. Ook kun je je aansluiten bij het XR Developers Network.

XR Developers Network

Met het XR Developers network willen wij mensen samen brengen om het gebruik van XR voor onderwijs en onderzoek in Nederland naar een hoger niveau te tillen vanuit een technisch- en ontwikkelingsperspectief. Het XR Developer Network organiseert regelmatig bijeenkomsten en bouwt aan een bloeiende gemeenschap rondom de technische kanten van eXtended Reality. Heb je interesse om aan te sluiten? Lees meer over het XR Developers Network of stuur een mail naar xr@surf.nl