edubadges: digitale certificaten uitreiken aan studenten

edubadges is het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Met een edubadge geef je studenten of werkenden een bewijs van opgedane kennis en vaardigheden. Een edubadge verstrek je digitaal binnen een veilig en betrouwbaar platform van SURF.

edubadges icoon

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over edubadges.

De dienst edubadges

Wie kan de dienst afnemen?

Bij SURF aangesloten mbo-, hbo-, of wo-instellingen en aangesloten organisaties uit de sectoren umc’s, research en overige sectoren kunnen de dienst edubadges afnemen.

Hoe kan ik als instelling de dienst afnemen?
Ik heb een vraag over het aansluitproces, waar kan ik terecht?

Je kunt je vraag sturen naar support@edubadges.nl.

Wat kost het afnemen van de dienst?
 • Bij SURF aangesloten HBO + WO instellingen: edubadges is onderdeel van  het SURF basispakket.
 • Bij SURF aangesloten MBO’s, UMC’s, Research en sector overig:  edubadges is een additionele dienst en het tarief is afhankelijk van de omvang van de instelling en wordt berekend op basis van de volgende staffel:
Staffel Omvang van instelling Tarief
1 0 - 1.000 1.040 euro
2 1.001 - 5.000 1.353 euro
3 5.001 - 15.000 1.465 euro
4 15.001 - 100.000 1.561 euro
Waarom is er een verschil tussen hoger onderwijs en mbo?
 • Omdat SURF een coöperatie is met de instellingen als leden, volgt SURF in deze de wens van de verschillende sectoren.
 • De sectoren hbo en wo willen de dienst via het basispakket beschikbaar maken voor alle hogeronderwijsinstellingen.
 • De sectoren mbo, umc’s, research en overig kiezen ervoor om de instellingen dit als additionele dienst af te laten nemen, met mogelijk opname in basispakket in de toekomst.
Welke ondersteuning kan ik verwachten van SURF?
 • Een ingerichte gebruikers- en technisch support.
 • Op aanvraag geven wij systeemtrainingen. Mail via support@surf.nl om een training in te plannen.
 • Voor vragen over het inloggen en technisch functioneren van het issuer portaal, aanmaken of beheren van de edubadges-backpack, kunnen gebruikers (dit zijn zowel instellingsmedewerkers als studenten) terecht bij support@edubadges.nl. Je kan ook direct een één-op-eénafspraak met ons inplannen.
 • Inhoudelijke vragen over de toepassing van edubadges binnen de instelling moet je instelling zelf beantwoorden. SURF verwijst hiervoor naar de edubadges uitgevende personen en de edubadges instellingsadmin binnen van de instelling.
 • Online stappenplan en intake procedure voor nieuwe instellingen
 • edubadges infographic
 • Basisinstructiemateriaal, in de vorm van tutorials
 • Leergang edubadges: een aantal keer per jaar starten we met de leergang van edubadges en doorlopen we met een select aantal deelnemers het stappenplan die voor het eerst edubadges gaan gebruiken. In de leergang richt je gezamenlijk met deelnemers van andere onderwijsinstellingen je eigen edubadges in. De groep helpt elkaar en krijgt coaching van het edubadges-team. Wil je deelnemen? Neem contact op met support@edubadges.nl voor meer informatie.
 • Gebruikerswerkgroep edubadges: instellingen die edubadges gebruiken kunnen deelnemen in de gebruikerswerkgroep. Hierin vindt de landelijke afstemming plaats onder coördinatie van SURF over edubadges, kunnen gebruikers ervaringen uitwisselen en worden toekomstige functionaliteiten van het platform besproken.

Over edubadges in het algemeen

Wat is edubadges?
 • edubadges is een gezamenlijk platform (www.edubadges.nl) voor het uitgeven van digitale certificaten in het onderwijs (mbo, hbo en wo). Een edubadge is een digitale certificaat dat aantoont dat de eigenaar bepaalde vaardigheden of kennis bezit. Een edubadge kan worden uitgereikt voor zowel geaccrediteerd onderwijs als extracurriculaire activiteiten.
 • edubadges is ontwikkeld mét en voor het Nederlandse (hoger) onderwijs. We trekken samen op om in de toekomst digitale certificaten op een gestandaardiseerde wijze uit te geven (in kleine óf in grotere eenheden), zodat deze onderling vergelijkbaar, uitwisselbaar en stapelbaar kunnen worden. Zie ook Flyer + filmpje
Waarom zou ik als instelling edubadges afnemen of gebruiken?
 • Met het uitreiken van digitale certificaten voor behaalde leerresultaten als onderdeel van een opleiding, maar ook voor prestaties buiten de studie, maken we het onderwijs flexibeler. Studenten volgen kleinere onderwijsheden bij verschillende onderwijsinstellingen en verzamelen zo digitale certificaten.
 • SURF biedt met edubadges de oplossing voor het uitreiken van digitale certificaten voor alle Nederlandse mbo-, hbo- en wo-instellingen. In een edubadge zit veel informatie over de inhoud van de behaalde leeruitkomsten en informatie over de instelling die de edubadge uitgeeft. Via een edubadge kun je die informatie ook makkelijk meenemen naar een andere context, bijvoorbeeld als je naar een andere onderwijsinstelling gaat, of als je na je studie gaat werken. edubadges zijn inzetbaar voor regulier geaccrediteerd onderwijs, ervaringen buiten de studie of niet-formele onderwijstrajecten.
 • SURF biedt met edubadges een betrouwbare en veilige infrastructuur waarmee onderwijsinstellingen edubadges aan hun studenten kunnen uitreiken. Het gebruik van één infrastructuur in Nederland bevordert de inhoudelijke aansluiting en onderlinge vergelijkbaarheid. Met deze aanpak is Nederland wereldwijd één van de voorlopers.
Hoe werkt edubadges?

In de infographic zie je de 5 stappen van aanvragen tot verifieren van de edubadge.

Wat is het verschil tussen een edubadge en een open badge?

Een badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of kennis die iemand heeft verworven. Een open badge is een badge die conform de officiële technische standaard voor open badges is opgebouwd. Deze technische standaard wordt beheerd door IMS Global. In de Nederlandse context gebruiken we edubadges om aan te geven dat het een open badge is, uitgegeven door een Nederlandse hogeschool, universiteit of mbo-instelling, aan de hand van de infrastructuur die SURF hiervoor heeft ontwikkeld.

Wat is het verschil tussen een microcredential en een edubadge?

Bij microcredentials gaat het om kleine, zelfstandig af te ronden eenheden van geaccrediteerd onderwijs. Een edubadge kan worden uitgereikt als microcredential. Maar niet alle edubadges zijn microcredentials. edubadges kunnen namelijk ook voor extra-curriculaire activiteiten en niet-formeel onderwijs uitgereikt worden.

Wat gebeurt er internationaal op het gebied van badges?

De ontwikkelingen gaan snel, zowel wat betreft de doorontwikkeling van de technologie als de toepassing in de context van het onderwijs.

 • SURF houdt zicht op relevante europese/internationale ontwikkelingen op het gebied van open badges en standaarden, samenwerkingen en initiatieven en participeert daar waar relevant voor de edubadge doelgroep. Onder andere onderzoeken we koppelmogelijkheden aan de European Digital Credentials Initiative/Europass.
 • Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, schrijf je in op de mailinglijst edubadges. Je ontvangt dan per kwartaal een update.