Verbeteren van studentenessays met behulp van online peer feedback

Studenten in het hoger onderwijs schrijven veel essays, maar de docenten vinden de kwaliteit ervan vaak te laag. Vooral de argumentatie is veelal een zwak punt. Docenten hebben onvoldoende tijd om gedetailleerde feedback te geven, en peer feedback blijft soms oppervlakkig.

Student bij interactief bord

Daarom wil de WUR een online peer feedback tool implementeren en evalueren, die studenten in staat stelt om gestructureerde feedback te geven op essays van hun medestudenten.

Instelling

Wageningen University & Research

Doel en doelgroep

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  1. Vergroten van het potentieel van peer feedback voor het schrijven van essays;
  2. Studenten leren hoe je essays of papers kunt schrijven die onderbouwd zijn met solide en redelijke argumenten;
  3. Oppervlakkige feedback veranderen in meer gestructureerde en argumentatieve feedback;
  4. Studenten een gevoel van betrokkenheid geven dat hen stimuleert en motiveert het werk van hun medestudenten te beoordelen.

De doelgroep omvat alle opleidingen bij Wageningen University & Research waar veel essays worden geschreven. Dit zijn bijvoorbeeld bachelor- en masteropleidingen op het gebied van milieueducatie, sociologie, voeding en gezondheid, biotechnologie en moleculaire levenswetenschappen. Maar de tool is ook bruikbaar voor andere onderwijsinstellingen.

Resultaten

In dit project willen we een online peer feedback tool implementeren en evalueren waarmee studenten aan de hand van bepaalde criteria authentieke essays van hun medestudenten kunnen beoordelen. De tool helpt studenten om gestructureerde feedback te geven op de essays van hun medestudenten op basis van de kenmerken van een kwalitatief hoogstaand argumentatief essay. Hiertoe stelt de tool de beoordelaars vragen over het werk van de medestudenten of geeft richting aan te bereiken doel.

De tool wordt geïmplementeerd aan de hand van een vragenset die er vooral op gericht is studenten inzicht te geven in de argumentatieve kwaliteit van een tekst. Een eerste versie van deze set is al ontwikkeld, deze set wordt verder uitgewerkt samen met vertegenwoordigers van de betrokken opleidingen. De tool zal worden ingezet en getest bij vier bachelor- en masteropleidingen van de WUR.

Ontwikkelde materialen

Het belangrijkste te implementeren en evalueren materiaal is de online peer feedback tool. Het plan is deze tool te implementeren in de tweede helft van 2020 en dan te testen bij een aantal opleidingen. Eind 2021 kan de tool dan geoptimaliseerd worden en beschikbaar gesteld worden via SURFsharekit. Instellingen kunnen deze tool draaien op onder meer een Blackboard- of Canvas-omgeving.

Publicaties

  • Noroozi, O., Banihashem, S. K., Taghizadeh Kerman, N., Parvaneh Akhteh Khaneh, M., Babayi, M., Ashrafi, H., & Biemans, H. J. A. (2022). Gender differences in students’ argumentative essay writing, peer review performance and uptake in online learning environments. Interactive Learning Environmentshttps://doi.org/10.1080/10494820.2022.2034887  
  • Kerman, N. T., Noroozi, O., Banihashem, S. K., Karami, M., & Biemans, H. J. A. (2022). Online peer feedback patterns of success and failure in argumentative essay writing. Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2022.2093914  
  • Latifi, S., Noroozi, O., Hatami, J., & Biemans, H. J. A. (2021). How does online peer feedback improve argumentative essay writing and learning? Innovations in Education and Teaching International, 58(2), 195-206. https://doi.org/10.1080/14703297.2019.1687005  

Contactpersoon voor vragen

Dr. Omid Noroozi, omid.noroozi@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.