Verkenning Regie op studiedata door studenten

Instellingen verzamelen veel data over en van studenten. Meer regie op deze data vanuit de student is wenselijk, zodat de student inzicht en controle heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen het onderwijsproces. Er is een verkenning uitgevoerd om te zien wat de mogelijkheden zijn voor een infrastructuur voor regie op studiedata.

Vier studenten kijkend naar een mobiele telefoon

Data verzamelen

Sommige data móeten instellingen verzamelen, denk aan gegevens voor DUO, inspectie of accountant of toetsresultaten. Voor andere verzamelde data is er geen wettelijke verplichting, maar is het wel zo prettig die te hebben. Zo kan het goed zijn studiedata uit digitale leermaterialen beschikbaar te hebben om adaptief leren mogelijk te maken of de student beter te kunnen begeleiden.

Studenten aan zet

Maar zou het niet zo moeten zijn dat de student mag bepalen wie over die laatste data kan beschikken? Zou de student niet letterlijk aan de knoppen mogen zitten om al dan niet toestemming te geven om studiedata te mogen verzamelen en die te verwerken? In opdracht van Doorpakken op Digitalisering en SURF, voerde Dialogic een verkenning uit om te zien wat de mogelijkheden, randvoorwaarden en eventuele partners voor een infrastructuur voor zo’n regie op studiedata kunnen zijn.

Verkenning

De verkenning Regie op studiedata door studenten geeft antwoorden op de vragen: Waarom regie op studiedata? Hoe faciliteert een infrastructuur regie op studiedata? Hoe kom je tot een infrastructuur? In het laatste hoofdstuk staat een samenvatting van de verkenning met enkele belangrijke conclusies (en aandachtspunten) die je in overweging kunt nemen als we in Nederland besluiten een infrastructuur voor regie op studiedata te ontwikkelen.

Lees de Verkenning Regie op studiedata door studenten