Voorkom e-waste: op naar circulair gebruik van elektronica

SURF zet zich samen met de onderwijs- en onderzoeksector in om het gebruik van elektronica zo circulair mogelijk te maken. Zo voorkomen we dat e-waste (elektronisch afval) op een vuilnisbelt in Afrika terechtkomt.

Berg met oude computers buiten op de grond in tropisch klimaat

E-waste, afgedankte apparatuur, is de snelst groeiende afvalstroom ter wereld. Het grootste deel van dit afval komt op dumpplaatsen terecht. En dat terwijl de grondstoffen steeds schaarser worden, en het winnen en verwerken hiervan een grote impact hebben op mens en milieu. SURF zet zich in om deze e-waste niet verloren te laten gaan, maar zoveel mogelijk opnieuw in te zetten. 

Dit doen wij door kennis te ontwikkelen en delen over bijvoorbeeld:

Recycling en dataveiligheid: 

Wanneer apparaten of onderdelen hiervan opnieuw gebruikt worden, mag cybersecurity natuurlijk niet in het geding komen. Gegevens op oude apparaten moeten niet óók gerecycled worden. 

Praktisch aan de slag met e-waste: 

We ontwikkelen informatie en praktische tips die ict-managers helpen om grip te krijgen op e-waste binnen hun instelling. 

Rapport: Grip op e-waste: handvatten voor duurzame afvoer van ict

Beleid: 

Beleid kan helpen om e-waste voldoende aandacht te geven binnen instellingen en maatregelen te treffen die e-waste daadwerkelijk verkleinen. Goede voorbeelden ondersteunen het ontwikkelen van beleid. 

Inkoopcriteria: 

De mogelijkheden die leveranciers bieden voor bijvoorbeeld inname van apparatuur, kun je als criterium meenemen bij de inkoop van ict. Ook kun je overwegen om in plaats van nieuwe apparatuur te kiezen voor ‘refurbished’ elektronica. Meer informatie hierover vind je onder maatschappelijk verantwoord inkopen

Pilotprojecten:

In samenwerking met ketenpartners zoals leveranciers en recyclingbedrijven zetten wij pilotprojecten op om nieuwe stappen te zetten naar een duurzamer en meer circulair e-waste-beleid en praktijk. 

Grip op afvalstromen

Daarnaast zijn we samen met een aantal instellingen gestart om beleid en praktijk rond e-waste een stap duurzamer te maken door meer zicht en grip te krijgen op de afvalstromen. Zowel binnen de eigen instelling als bij marktpartijen die de afvoer regelen. Hoe zorgen we ervoor dat de e-waste niet uiteindelijk toch op die spreekwoordelijke afvalberg in Afrika belandt en hoe creëren we een maximaal hergebruik van de onderdelen en grondstoffen?

SURF en SRS sluiten kringloop van elektronisch afval

SURF werkt samen met Sims Recycling Solutions (SRS) voor het recyclen van afgeschreven datacenterapparatuur. SRS zorgt ervoor dat de elektronica op verantwoorde wijze wordt gerecycled of opnieuw op de markt wordt gebracht.

Waar mogelijk worden apparaten opgeknapt en in hun geheel doorverkocht in een uniek kringloopprogramma: de koper is verplicht om zijn eigen gebruikte elektronische apparatuur in te ruilen en krijgt daarvoor een korting op zijn aankopen. Voor elke eenheid die wordt verkocht, wordt een vergelijkbare eenheid voor verantwoorde recycling ingeleverd.

Deze innovatieve samenwerking maximaliseert de levensduur van onze apparatuur, stimuleert hergebruik en trekt meer materialen aan voor recycling. Als hergebruik niet rendabel is, worden de units afgebroken tot herbruikbare onderdelen of versnipperd om de grondstoffen te recyclen.