ZieZO meten: Zinvol meten in de zorgpraktijk

Zorgprofessionals moeten in staat zijn om meetinstrumenten doelgericht te selecteren, zinvol te gebruiken en de uitkomsten ervan adequaat te interpreteren. Verschillende hogescholen met zorgopleidingen hebben de behoefte om de opleiding van zorgprofessionals op dit punt te verbeteren door leermaterialen te delen. 

acta

Dit project wil een open collectie met digitale leermaterialen opzetten gericht op zinvol meten in de zorgpraktijk.

Instellingen

Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden, Hogeschool NCOI - Pro Education B.V.,  Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam 

Ziezo logo

Doel en doelgroep

Dit project heeft twee hoofddoelen:

  1. Een open collectie bijeenbrengen van hoogwaardige en breed gedragen digitale leermaterialen. Deze leermaterialen kunnen bij zorgopleidingen ingezet worden in het onderwijs over zinvol meten in de zorgpraktijk (ZIeZO meten);
  2. Een actieve vakoverstijgende community van hbo-docenten van zorgopleidingen opzetten. Deze docenten kunnen leermaterialen delen, ervaringen uitwisselen en bijdragen aan onderhoud, uitbreiding en verduurzaming van de verzameling leermaterialen.

De doelgroep bestaat uit hbo-docenten van medische en paramedische opleidingen, zowel op bachelor- als op masterniveau. Voorbeelden zijn Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Verpleegkunde, Biometrie, Voeding & diƫtetiek, Management in de zorg en Mondzorgkunde. De materialen kunnen ook nuttig zijn voor studenten, zorgprofessionals en instellingen voor bij- en nascholing.

Resultaten

Het project wil de volgende vijf resultaten opleveren:

1.      Een visiedocument met (1) de eindcompetenties van de student over het gebruik van meetinstrumenten in de zorgpraktijk; (2) de visie op de kwaliteit van het leermateriaal, en (3) een overzicht van de relevante leerstrategieĆ«n en -methoden.

2.      Een vakvocabulair van termen en concepten over zinvol meten in de zorgpraktijk (vakjargon). Dit vocabulaire maakt het mogelijk een goede index op te stellen om de leermaterialen makkelijk vindbaar te maken.

3.      Nederlandstalige digitale open collectie van leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk. Dit is online beschikbaar leermateriaal dat de community verzamelt of (door)ontwikkelt.

4.      Een actieve community van docenten die gebruikmaken van de ontwikkelde leermaterialen, ervaringen uitwisselen, leren van elkaar en bijdragen aan onderhoud en uitbreiding van de verzameling leermaterialen.

5. Een onderhoudsplan voor gebruik van de open collectie.

Ontwikkelde materialen

Het belangrijkste te ontwikkelen materiaal is de digitale open collectie van leermaterialen over zinvol meten in de zorgpraktijk. Het plan is deze collectie te ontwikkelen in de loop van 2022. In de eerste helft van 2023 kan de collectie geoptimaliseerd worden en beschikbaar gesteld worden via SURFsharekit.

Contactpersoon voor vragen

Esther Bols, Zuyd Hogeschool (esther.bols@zuyd.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.