5x impact in 2021

Ieder jaar weer zorgen SURF en haar leden voor goede en innovatieve ict voor onderwijs en onderzoek. In 2021 lanceerden we de SURF Strategie 2022-2027 en hebben we supercomputer Snellius aangezet. Ook sloten we enkele belangrijke contracten en DPIA's af met big tech. Kijk mee naar hoogtepunten van 2021, die alle bijdragen aan toponderwijs en toponderzoek. 
Snellius, de supercomputer

Snellius - de nieuwe supercomputer - gaat aan in 2021

Binnen high performance computing zijn er regionale, nationale en Europese systemen. In 2021 is de nieuwe nationale supercomputer Snellius in gebruik genomen. Hiermee kan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland bijblijven bij de internationale concurrentie.

Lees meer

WaardenWijzer

Lancering WaardenWijzer in 2021

Drie kleuren, drie hoofdwaarden. Oranje voor autonomie, blauw voor rechtvaardigheid en groen voor menselijkheid. Hoewel de verdergaande digitalisering in het onderwijs voordelen biedt, komen tegelijkertijd publieke waarden onder druk te staan. Dit vergroot de noodzaak om publieke waarden opnieuw tegen het licht te houden. Hiervoor is in 2021 de WaardenWijzer gelanceerd.

Lees meer

 

Illustratie Google-artikel groot

Krachtenbundeling in 2021

Met het toenemende gebruik van ict (markt)oplossing binnen onderwijs en onderzoek, groeit de impact van de (inkoop)krachtenbundeling via SURF. De publieke waarden worden bewaakt en het Nederlandse onderwijs en onderzoek kan zo goed en veilig gebruik maken van deze oplossingen. Besparingen lopen op tot ruim 80 miljoen euro.Lees verder

SURF Strategie 2022-2027 Cover

SURF Strategie 2022-2027 van start

Wanneer we de ontwikkelingen in de wereld om ons heen analyseren, zien we dat er veel verandert. In de nieuwe SURF Strategie 2022-2027 die in 2021 is goedgekeurd door de ledenraad geven wij invulling aan onze missie: het mogelijk maken van betrouwbare en innovatieve ict-voorzieningen, waarmee het Nederlandse onderwijs en onderzoek kan uitblinken.

Lees meer 

Vier mensen aan een ronde tafel met laptops en presentatiescherm

Internationale samenwerking in 2021

Onderwijs en onderzoek beperken zich niet tot geografische grenzen. In 2021 waren er vele internationale samenwerkingen op het gebied van onderzoek waarmee wij onze impact hebben vergroot. Op die manier draagt SURF bijvoorbeeld bij aan het versnellen van onderzoek. We hebben enkele voorbeelden verzameld van internationale onderzoekssamenwerkingen die onze ambities illustreren.Lees verder