5x impact in 2022: Autonome sector? Regie bij de leden

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse onderwijs- en onderzoekssector? Kom meer te weten over de wijzigingen in privacy-afspraken voor Zoom. En lees meer over de online seminars over het beschermen van publieke waarden, de nieuwe aanvragen voor rekentijd op nationale rekendiensten en over de verkenning voor regie op studiedata.

Groep mensen voor laptop
Groep mensen voor laptop

Zoom past privacyvoorwaarden aan na intensief overleg met SURF

Na intensief overleg met SURF bracht Zoom wijzigingen aan in de privacy-afspraken voor alle Education- en Enterprise-gebruikers in Europa. Naast deze aanpassingen en nieuwe contractuele afspraken adviseerde SURF instellingen zelf een aantal aanbevolen maatregelen door te voeren en nieuwe afspraken met Zoom te maken.

Lees meer

Yvonne de Haan

Publieke waarden seminar

Met een serie online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek startte SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ict te beschermen. Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN, deelnemer aan het seminar, keken we terug op de eerste drie bijeenkomsten.

Lees meer

Snellius

Onderzoekers weten onze nationale rekendiensten beter te vinden

Steeds meer onderzoekers maken gebruik van onze nationale rekendiensten. NWO kent zes keer per jaar rekentijd toe. Onderzoekers kunnen rekentijd, opslag en ondersteuning aanvragen op de volgende computersystemen: HPC Cloud, Lisa rekencluster, Snellius supercomputer, Data Processing (Grid, Spider) en Custom Cloud Solutions.

Lees meer over de recente aanvragen

Vier studenten kijkend naar een mobiele telefoon

Verkenning Regie op studiedata door studenten

Instellingen verzamelden veel data over en van studenten. Meer regie op deze data vanuit de student is wenselijk, zodat de student inzicht en controle heeft over de verwerking van persoonsgegevens binnen het onderwijsproces. In 2022 is er een verkenning uitgevoerd om te zien wat de mogelijkheden zijn voor een infrastructuur voor regie op studiedata.

Lees meer

Regie op data

Samen werken aan regie op data

Wat moeten we met de data die binnen de instellingen worden geproduceerd? Tal van mogelijkheden komen binnen bereik, voor beter onderzoek en onderwijs. Maar zitten we wel op het goede spoor? Hoe kregen we regie op onze data?

Lees meer