5x impact in 2022

Ieder jaar weer zorgen SURF en zijn leden voor goede en innovatieve ict voor onderwijs en onderzoek. In 2022 kende het Nationaal Groeifonds 560 miljoen euro toe en lanceerde SURF de dienst SURFeduhub. Ook maakten we wijzigingen in privacy-afspraken voor Zoom. Kijk mee naar hoogtepunten van 2022, die bijdragen aan toponderwijs en toponderzoek.
studenten in Zwolle zitten op de grond met laptop

(Inter)nationale samenwerking in 2022

Welke (inter)nationale samenwerkingen ging SURF aan in 2022? Het Nationaal Groeifonds kende het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs 560 miljoen euro toe in 2022. Verder tekende SURF voor duurzame digitalisering en vonden bestuurders en CSC's elkaar sectorbreed in gemeenschappelijke uitdagingen en verschillen tijdens de SURF Summit.

Lees meer

Talkshow

Krachtenbundeling in onderwijs en onderzoek

Welke krachtenbundeling was er in onderwijs en onderzoek in 2022? SURF lanceerde de dienst SURFeduhub. En bezoekers uit onderwijs en onderzoek ontmoetten elkaar tijdens de SURF Onderwijsdagen en SURF Research Week. Ook kijken we terug op één jaar SURF Research Access Management.

Lees meer

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is

Onderzoek- en onderwijsinnovatie

Hoe kunnen we vandaag al inspelen op de ontwikkelingen van morgen? Daartoe schreven we bijvoorbeeld een visie op online onderzoeksomgevingen in 2027. Maar we kijken ook naar vernieuwingen die nu spelen. Denk aan de pilot studentmobiliteit, die het mogelijk maakt dat studenten zich over Europese landsgrenzen heen kunnen inschrijven voor vakken.Lees verder

Groep mensen voor laptop

Autonome sector? Regie bij de leden

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse onderwijs- en onderzoekssector? Kom meer te weten over de wijzigingen in privacy-afspraken voor Zoom. En lees meer over de online seminars over het beschermen van publieke waarden, de nieuwe aanvragen voor rekentijd op nationale rekendiensten en over de verkenning voor regie op studiedata.

Lees meer

Security token

Samen weerbaarder tegen (cyber)dreigingen

Het blijft hard nodig om in te zetten op cybersecurity, zo bleek weer uit het Cyberdreigingsbeeld dat SURF jaarlijks publiceert. De innovatiezone State of the art cybersecurity is in 2022 van start gegaan, evenals het Security Expertisecentrum. Met deze en andere projecten maken we ons als sector steeds weerbaarder tegen cyberdreigingen.

Lees meer