5x impact in 2022: Onderzoek- en onderwijsinnovatie

Hoe kunnen we vandaag al inspelen op de ontwikkelingen van morgen? Daartoe schreven we bijvoorbeeld een visie op online onderzoeksomgevingen in 2027. Maar we kijken ook naar vernieuwingen die nu spelen. Denk aan de pilot studentmobiliteit, die het mogelijk maakt dat studenten zich over Europese landsgrenzen heen kunnen inschrijven voor vakken.

Onderzoeker achter computer waarop onderzoeksdata te zien is
Quantum LUMI-Q

SURF Open Innovatie Lab

In 2022 zijn we onder andere het project LUMI-Q gestart, samen met QuTech. Daarin ontwikkelen we een hybride platform voor (klassieke) high-performance computing en quantum computing. Hiermee krijgt Europa een krachtige infrastructuur om te experimenteren met nieuwe hybride algoritmen en workflows die het beste van klassieke en kwamtumcomputing in één netwerk combineren.

Meer over Labs

 

vrouw staat bij microscoop onderzoek te doen

Digital Competence Centers

Digital Competence Centers (DCC’s) krijgen steeds verder vorm. Zeven initiatieven die SURF in 2022 in samenwerking met DCC’s heeft opgepakt, zijn afgerond. Daaronder zijn een aantal interessante trajecten op het vlak van virtual data assistance, Yoda, SRAM en textmining. 

Lees meer

Studenten TU Eindhoven zitten met rugzak

Pilot Studentmobiliteit gaat internationaal

In het EuroTeQ-consortium zijn zes Europese technische universiteiten verenigd, waaronder de TU/e. EuroTeQ is in 2022 een pilot Studentmobiliteit gestart om studenten vakken bij een andere onderwijsinstelling te laten volgen. Het is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking, waarbij technologie ontwikkeld door SURF ook buiten het Nederlandse domein wordt ingezet.

Lees meer

Promises of AI in Education

De belofte van AI in het onderwijs

AI-technologieën geven het onderwijslandschap op verschillende manieren vorm. Hoe beter we deze technologieën begrijpen, hoe beter we ze kunnen toepassen. We maakten in 2022 een overzicht van het onderwijslandschap door AI te analyseren met concrete voorbeelden van bestaande toepassingen in de onderwijscontext. Zo kunnen onderwijsprofessionals ontdekken welke AI-toepassingen zij in hun onderwijs kunnen inzetten.

Lees het rapport

Onderzoeker die twee buisjes met gekleurde vloeistof omhoog houdt in lab

Nationaal Plan Open Science

We hebben de ambitie om alle onderzoeksdata geschikt te maken voor hergebruik en alle onderzoeksresultaten beschikbaar te maken als open-accesspublicaties. Samen met NWO, KNAW, UNL, VH en NFU onderschrijft SURF het Nationaal Plan Open Science.

Lees meer over NPOS

Twee onderzoekers in lap met laptop

De toekomst van online onderzoeksomgevingen

Voor succesvol onderzoek is samenwerking onontbeerlijk. Fysiek, maar ook online. Online onderzoeksomgevingen zijn daarin cruciaal. Hoe zien die er over vijf jaar uit? Daar hebben we in 2022 een visie voor opgesteld, gebaseerd op gesprekken met een groot aantal belanghebbenden uit de SURF-gemeenschap.

Lees meer over de visie