Ask your peer

Dit project richt zich op zelfgestuurde online peer feedback in de wetenschappelijke stages van 3 masteropleidingen. Masterstudenten doorlopen online een peer-feedbackcyclus tijdens hun masterstage (feedback vragen, geven, beoordelen en verwerken).  De opleiding kan hierdoor signaleren wie extra begeleiding nodig heeft.

peer feedback

Lees het verslag of bekijk de terugblik van Webinar Verschillende smaken in peerfeedback, waarin het project Ask your peer wordt besproken. 

Instelling

Universiteit Leiden, LUMC

Doel en doelgroep

Het project richt zich op de implementatie van zelfgestuurde online peer feedback tijdens de stages van de masteropleidingen Biomedical Sciences, Vitality and Ageing en Farmacie. Studenten maken door peer feedback een snellere ontwikkeling door in hun presentatie- en schrijftechnieken. Maar ze moeten wel leren om goede feedback te geven en te ontvangen. Dit gebeurt meestal onder begeleiding van docenten. In dit project gaan we een stap verder: studenten leren om zelf goede en relevante feedback(vragen) op te stellen. Doel is dus om een online training te ontwikkelen waarmee studenten de verschillende stappen van zelfgestuurde peer feedback doorlopen.

Resultaten

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Een infosheet met infographic over de geteste zelfgestuurde peer-feedbackcyclus
  • Online just-in-time trainingsmodules voor studenten in de verschillende vaardigheden uit deze cyclus (zowel nieuwe modules als bestaande open educational resources)
  • Ingerichte tool voor zelfgestuurde peer feedback. Daarvoor gebruiken we peer feedback
  • Een evaluatierapport

Ontwikkelde materialen

Contactpersoon voor vragen

Nathalie de Bruycker, n.m.f.de_Bruycker@lumc.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2018 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.