Benutten van learning analytics

Learning analytics kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, aan het verbeteren van studiesucces en het voorkomen van studievertraging of studie-uitval. Het lijkt zo’n grote belofte te zijn voor het onderwijs. Maar hoe kun je de potentie van learning analytics zo goed mogelijk benutten, en wat levert het op?

Student wordt begeleid in zijn werk

AVG en ethiek

Hoe benutten instellingen studiedata op een veilige en betrouwbare manier om het onderwijs te verbeteren? Op het terrein van wet- en regelgeving brengt het gebruik van studiedata vragen met zich mee. Wat mogen we en willen we met data van en over studenten?

Ethiek

Voor het benutten van studiedata moeten instellingen ethische afwegingen maken. Internationaal zijn er verschillende ethische codes ontwikkeld voor het inzetten van studiedata. Een goed voorbeeld is de ethische code van Jisc. Het versnellingsplan ontwikkelt samen met SURF, de instellingen en ethische experts een ethische code voor het gebruik van studiedata in de Nederlandse context. Als onderwijsinstellingen studiedata willen benutten is het belangrijk dat in elk geval wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevens- bescherming (AVG). De AVG stelt hoge eisen aan het inzetten van studiedata.

Handreiking voor de AVG

Learning analytics in 5 stappen: een handreiking voor de AVG helpt je op weg om te bepalen wat mag en wil je met de data van studenten. Het beschrijft op praktische wijze de invloed van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op learning analytics. SURF start in eind 2020 een leergang waarin onderwijsinstellingen kunnen samenwerken aan het in de praktijk toepassen van dit stappenplan. De leergang biedt instellingen juridische expertise en stelt de praktijkervaringen van de deelnemers beschikbaar voor anderen.