Didactische doorontwikkeling video-based SCT voor klinisch redeneren

Het aanleren van klinisch redeneren vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding Verpleegkunde. Een combinatie van de Script Concordance Test (SCT) en videobeelden moet studenten verpleegkunde op een veilige, maar realistische manier voorbereiden op de complexe situaties die ze in hun beroepspraktijk tegenkomen. 

medische projecten

Instelling

Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool

Doel en doelgroep

In Nederland zijn steeds meer acute situaties bij ouderen die aan meerdere aandoeningen lijden. Om in deze situaties juiste keuzes te maken, is het belangrijk dat hbo-verpleegkundigen tijdens hun opleiding worden getraind in klinisch redeneren. Daarom werken de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool aan de didactische doorontwikkeling van de Script Concordance Test (SCT), een instrument dat ingezet wordt om het klinisch redeneren te oefenen. Door informatie uit de SCT te combineren met videobeelden, ontstaat een leeromgeving waarin studenten veilig kunnen leren hoe ze met acute, complexe situaties om moeten gaan. De SCT-vragensets en videobeelden zijn straks beschikbaar via een plugin in WordPress en worden toegevoegd aan de bestaande collectie leermaterialen van de vakcommunity verpleegkunde. Alle docenten van de 17 hbo-bacheloropleidingen Verpleegkunde en andere geïnteresseerden kunnen er mee aan de slag.

Resultaten

De video-based SCT moet ervoor zorgen dat het niveau van klinisch redeneren onder studenten met 20% verbetert en de studenttevredenheid een minimale score van 7.0 haalt. Om dat mogelijk te maken, worden bestaande toetsvragen en video’s hergebruikt en doorontwikkeld naar 40 SCT-vragensets en 35 bijpassende video’s. Voor acute situaties waarvoor geen videomateriaal beschikbaar is, maken de Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool vijf nieuwe 360º-video’s.

Ontwikkelde materialen

Alle afzonderlijke leermaterialen kun je vinden onder het kernbegrip Klinisch Redeneren binnen de collectie leermaterialen van de community hbo-verpleegkunde.

Methode en resultaten van het onderzoek onder studenten/docenten gericht op: 

Beschrijving van het project en de software en aanbevelingen

Broncode van de ontwikkelde plugin in Wordpress: deze is open source en kan worden opgevraagd door contact op te nemen via https://sct-verpleegkunde.nl/contact/

Contactpersoon voor vragen

Aline Bouwes: aline.bouwes@hu.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2020 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.