Digitaal toetsen en beoordelen

Het toetslandschap is sterk in ontwikkeling. De vraag naar digitaal toetsen stijgt snel en ook de diversiteit aan toetsvormen neemt sterk toe. Het toetsproces raakt steeds meer verweven met het onderwijsproces, waarbij de toets geen afrekenmoment meer is maar een leermoment.

Student achter computer
Studenten achter de computer voor digitale toets

Over digitaal toetsen en beoordelen

Wat bedoelen we precies met digitaal toetsen? Wat zijn de uitdagingen van onze instellingen? En wat  doet SURF?

Lees meer over digitaal toetsen

volwassenen in gesprek met laptop

Veilig en flexibel toetsen

Toetsen via laptops, notebooks of chromebooks lijkt een aantrekkelijk alternatief. De ideale oplossing om veilig en flexibel te toetsen bestaat echter nog niet. In het project Veilig en flexibel toetsen richten we op het verkennen, onderzoeken en experimenteren van de benodigde technologie voor veilig en flexibel toetsen.

Lees meer

SIG Digitaal toetsen

Toetsen om te leren

We helpen instellingen om zicht te krijgen op verschillende vormen van toetsen en de technische implicaties ervan. Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar is de inzet van e-portfolio’s ter ondersteuning van het proces.

Lees meer

studenten en docenten zitten op een bankje

Visie ontwikkeling digitaal toetsen

De inrichting van het toetslandschap is sterk gedifferentieerd, doordat instellingen eigen unieke (digitale) toetsvisies hebben en keuzes maken.  We onderzoeken daarom hoe het toetslandschap in het Nederlandse hoger onderwijs en mbo er voor de komende jaren uitziet en op welke punten SURF gezamenlijk kan optrekken met instellingen.

Lees meer

studenten achter gaming laptop Apeldoorn

Kennisbank digitaal toetsen

Er is al veel kennis ontwikkeld over digitaal toetsen. Op deze pagina vind je een overzicht met beschikbare kennis en tools, best practices en kennisdeling via communities en netwerken.

Bekijk de kennisbank

SIG Digitaal toetsen

Communitybuilding en kennisdeling 

Om zicht te krijgen op de stand van zaken bij instellingen rondom BYOD en applicatief toetsen halen we informatie op bij verschillende voorlopers in wo, hbo en mbo. Ook inventariseren we wat de ontwikkelingen in het buitenland zijn. We bieden instellingen een plek om kennis te delen via de teamsomgeving van de SIG Digitaal toetsen