Hard werkende studenten in bibliotheek
Nieuws

E-portfolio's in de praktijk

Ben jij je aan het oriënteren op e-portfolio’s? Of wil jij e-portfolio’s in jouw opleiding of instelling implementeren? Bekijk hoe jouw collega's dit hebben aangepakt in de casussen die zijn ontwikkeld.

De aandacht voor e-portfolio’s bij digitaal toetsen en beoordelen groeit door de opkomst van programmatisch toetsen. Een e-portfolio is een middel om de ontwikkeling van studenten te volgen en om de leerresultaten en competenties te registreren. Wij hebben het gebruik van e-portfolio's bij een aantal instellingen onderzocht.

Het is gebleken dat er nog veel onzekerheden zijn aan het gebruik van e-portfolio’s in het hoger onderwijs. Om deze redenen heeft de werkgroep Digitaal toetsen en beoordelen van SURF besloten om dit nader te onderzoeken bij verschillende instellingen die e-portfolio's gebruiken. De interviews die zijn gehouden bij verschillende instellingen zijn uitgewerkt in casussen. Bekijk de casussen hieronder:

 

 

Dit artikel is relevant tot