Domein service management

Service management software verzorgt een oplossing die dienstverlenende processen stroomlijnt en ondersteunt. SURF biedt op 3 verschillende manieren service management software aan.  

Op de pagina 'Overzicht van leveranciers per domein' lees je met welke leveranciers we nog meer een overeenkomst hebben. 

Aanbesteding service management software 2021

Deelnemende instellingen aan de aanbesteding 'service management software 2021' kunnen door middel van een minicompetitie tussen de winnaars TOPdesk en Fujitsu een nieuwe overeenkomst afsluiten voor maximaal 8 jaar. 

Alle documentatie over de minicompetitie is hier te vinden. De documentatie is alleen beschikbaar voor instellingen die hebben deelgenomen aan de aanbesteding.  

  • TOPdesk levert het product TOPdesk. Meer informatie over TOPdesk in het onderwijs is hier te vinden. 
  • Fujitsu levert het product ServiceNow. Meer informatie over de combinatie Fujitsu –ServiceNow in het onderwijs is hier te vinden. 

Modelcontract

SURF werkt aan de beschikbaarheid van service management software door middel van modelcontracten. Meer informatie over het modelcontract is hier te vinden.  

  • TOPdesk is ook te verkrijgen via een modelcontract. Voor meer informatie, de voorwaarden en de overeenkomsten kun je terecht op Mijn SURFmarket.
  • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het modelcontract met Infravision voor het product 4me. Zodra deze beschikbaar is vind je de link naar deze overeenkomst hier. 

Bemiddelingsovereenkomst SURF - TOPdesk 2013-2021

Overeenkomsten worden na de einddatum niet meer verlengd, omdat deze bemiddelingsovereenkomst wordt uit gefaseerd. Nadere overeenkomsten kunnen langer doorlopen dan de einddatum van de bemiddelingsovereenkomst (31/12/2021).