Doorontwikkeling didactisch elektronisch patiëntendossier

Studenten in het hoger onderwijs gezondheidszorg moeten tijdens hun opleiding al leren werken met het Electronisch Patientendossier (EPD), zodat ze dat later in hun werkpraktijk ook goed kunnen. Dat lukt niet met het ‘normale’ EPD. Daarom moet er een apart didactisch EPD komen, dat zowel de zorgprocessen als de didactische processen laat samenkomen.

medische projecten

Instelling

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Hogeschool Utrecht en Saxion.

Doel en doelstelling

Doel van het project is om medio 2021 een didactisch EPD te hebben ontwikkeld dat onder open licentie beschikbaar is. Studenten in het hoger gezondheidszorgonderwijs moeten namelijk in hun opleiding al kunnen oefenen met het EPD. Dat kan niet met het EPD dat ook in de beroepspraktijk gebruikt wordt. Zowel studenten als docenten moeten met het didactisch EPD kunnen werken. Verder heeft dit project tot doel dat de open community SAMEN Hbo-V verder groeit en kan profiteren van de ontwikkelingen binnen dit project. In die community werken docenten van 15 van de 17 Nederlandse hogescholen met een verpleegkundeopleiding al samen aan het delen van leermaterialen.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een didactisch EPD, dat in het curriculum van de opleidingen verpleegkunde (Hbo-V) toegepast wordt. Het EPD heeft primair dezelfde centrale rol in de onderwijssituatie als in de zorgpraktijk. Het didactisch EPD heeft onder andere:

  • de mogelijkheid om aanvullende patiëntgegevens uit verschillende databronnen digitaal op te slaan;
  • Mijn EPD, waarin studenten leren om te gaan met vragen van patiënten en derden;
  • een koppeling met openbare richtlijnen en protocollen;
  • ontwikkelde casussen;
  • een gebruiksvriendelijke lay-out.

De studenten bereiden zich met het didactisch EPD al in het onderwijs voor op het werken met een geavanceerde digitale tool in hun latere beroepspraktijk. Binnen de community SAMEN Hbo-V leidt het didactisch EPD tot kennisuitwisseling.

Contactpersoon voor vragen

Henk Poppen, H.Poppen@han.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2019 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs