Samenwerkende Open Leermaterialen Geneeskunde (SOLGEN)

Gratis online leermaterialen maken het voor studenten eenvoudiger om te leren, uit te wisselen, te delen en snel bij de juiste informatie te komen. Dan moeten die leermaterialen wel van voldoende kwaliteit zijn. In dit project verzamelen en verbeteren de twee Amsterdamse universiteiten het open leermateriaal binnen de opleiding Geneeskunde.

Geneeskunde

Instelling

Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en ondersteunende partners

Doel en doelgroep

Dit project is erop gericht om in samenwerking van twee universiteiten (Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit) en met ondersteuning van andere partners het open leermateriaal binnen de opleiding Geneeskunde te verzamelen en verbeteren. Daartoe wordt onderwijsmateriaal geïntegreerd, nieuw open leermateriaal ontwikkeld en kwalitatief hoogwaardig materiaal in de praktijk ontsloten. Het doel is om toegankelijkheid van betrouwbare informatie in de geneeskunde te bewerkstelligen, opdat medische studenten en docenten vrij toegang verkrijgen tot hoogwaardige medische kennis.

Het project stelt zich tot doel om in twee jaar:

  1. losse medische OER-initiatieven samen te brengen in een ecosysteem van leermaterialen;
  2. in de vakcommunity nieuwe, aanvullende open leermaterialen te ontwikkelen;
  3. deze middelen duurzaam in te bedden in de bachelor en master Geneeskunde.

De primaire doelgroep wordt gevormd door de bachelor- en masterstudenten Geneeskunde aan de Nederlandse universiteiten (in totaal rond de 19.000 studenten).

Resultaten

Dit project richt zich op de ontwikkeling van vier deliverables:

  1. Versterken van de vakcommunity open leermaterialen geneeskunde. Het idee daarbij is dat de partners vanuit verschillende invalshoeken werken aan hetzelfde doel: beter onderwijs voor de student.
  2. Samenwerking tussen aanvullende open source initiatieven, waardoor een digitaal ecosysteem ontstaat van open leermiddelen. De onderwijsproducten zijn complementair waardoor de student makkelijk kan navigeren tussen verschillende onderwijsvormen.
  3. Ontwikkeling van open leermiddelen, waarbij nieuwe materialen alleen worden ontwikkeld als er nog geen open alternatieven zijn. Bestaand materiaal wordt geïntegreerd en waar nodig en mogelijk opnieuw (open) gepubliceerd. De eindproducten zijn gericht op inbedding in het onderwijs.

Inbedding van open leermaterialen in de opleidingen Geneeskunde. Zo worden ze niet alleen geëvalueerd in de praktijk, maar krijgen ze ook voet aan de grond in de curriculumplanning.

Ontwikkelde materialen

Het belangrijkste te ontwikkelen materiaal is de digitale collectie van open leermaterialen voor studenten Geneeskunde. De leermaterialen worden beschikbaar gesteld via edusources. Daarnaast worden andere platforms ingezet om het eindproduct of losse resources te kunnen delen: MedischOnderwijs.nl, Studeergeneeskunde.nl, edusources, de NTvG Academie website en de Project Tulip website.

Contactpersoon voor vragen

Stijn Bos, AMC Amsterdam (s.a.bos@amc.nl)

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit is een project uit ronde 2021 van de stimuleringsregeling open en online onderwijs.