Pica Foundation (Stichting Pica)

The Pica Foundation promotes and stimulates the provision of scientific and public information in the Netherlands. It does this by subsidising projects and activities that transcend the interests of individual libraries and promote cooperation among libraries. These projects should strengthen the role of the library in the information chain.

Members

The Board of the Pica Foundation consists of 9 members. The Board members are appointed partly by SURF and partly by the Pica Foundation itself (on the recommendation of the UKB and the VOB).

Applying for a subsidy for projects

Public, scientific and special libraries can apply for a subsidy from the Pica Foundation for projects that fall within the scope of the Pica Foundation. More information can be found in the following documents:

The Board of Pica assesses the applications and decides on the granting of a subsidy. The Board convenes twice a year: in April and in October. You can submit your application (on 1 May or 1 October) to the secretary via pica@surf.nl.

Ongoing and concluded projects - Dutch Only

Musidesk Centrale Dienstverlening Bladmuziek

 • penvoerder: Musidesk Rijnbrink
 • projectleider: Anne Marie Roetgerink
 • looptijd: 1 januari 2017 – 31 december 2018
 • subsidie: 33.000 euro

Over het project 

Doel van het project is behoud van bladmuziek binnen de bibliotheken als een betaalbare optie. NBD-Biblion is per 1 september 2016 gestopt met de dienstverlening Informatie Bladmuziek. Bibliotheken willen echter doorgaan met het afnemen van bladmuziek voor hun collecties. Het project wordt uitgevoerd door Musidesk Rijnbrink. Projectpartners zijn Plusbibliotheken en overige muziekbibliotheken Nederland. De subsidie is voor het onderdeel metadatering, voor een periode van 2 jaar. Het vervallen van de metadateringkosten betekent een stimulans voor bibliotheken om te gaan deelnemen. De meerjarencontinuïteit geeft het project een stevig en noodzakelijk fundament. Om te komen tot een zelfstandig opererende dienstverlening heeft het 2 jaar de ruimte om zich te bewijzen en te optimaliseren.

KennisCloud

 • penvoerder: Stichting Bibliotheek Midden‐Brabant
 • projectleider: Pieternel Thijssen
 • looptijd: 1 november 2016 – 31 oktober 2018
 • subsidie: 225.000 euro

Over het project 

Doel van het project is het verder ontwikkelen, uitbouwen en uitrollen van de KennisCloud naar een duurzaam en toonaangevend bibliotheekproduct. Bibliotheek Midden‐Brabant werkt sinds 2014 aan de ontwikkeling van de KennisCloud om invulling te geven aan de vernieuwde functies die de maatschappij van de bibliotheek vraagt. Daarvoor is een demonstrator van het online platform ontwikkeld en is ervaring opgedaan met het gebruik van de KennisCloud. Deze ervaringen zijn positief en de uitdaging is nu om de volgende stap te zetten.

Brainchain Connectables

 • penvoerder: Openbare Bibliotheek Amsterdam
 • projectleider: Rob Visser
 • looptijd: 1 januari 2015 – 31 december 2016
 • subsidie: 91.650 euro

Over het project

Het ontwikkelen van een platform voor specifieke collecties, zoals bijvoorbeeld economie, waarbij bibliotheek en bibliotheekbezoekers context kunnen toevoegen in de vorm van foto’s, opinies, wiki’s en berichten uit de sociale media. Het platform wordt samen met DOKLAB ontwikkeld.

Verwerking B-titels

 • penvoerder: Stedelijk Museum
 • projectleider: Michiel Nijhoff
 • looptijd: 1 oktober 2015 – 31 december 2017
 • subsidie: 109.384 euro

Over het project

Doel van het project is de verwerking van B-titels van de bij AdamNet aangesloten bibliotheken. Sinds medio 2012 is de AdamNet Groepscatalogus in WorldCat (WorldCat Group Catalogue) beschikbaar. De toevoeging van de titels met de Groepscatalogus is een enorme verrijking van het WorldCat-bestand. Dat geldt in hogere mate nog voor de unieke titels die worden toegevoegd. Voordat de titels aan WorldCat worden toegevoegd, worden ze eerst naar de GGC geconverteerd. Als OCLC de in te lezen titels van nieuwe collecties matcht, betekent het dat de titels niet direct worden ingelezen, maar worden vergeleken met de aanwezige titels in de GGC. Een B-titel is een titel die als nieuwe titel met een tijdelijke status is ingevoerd in het GGC. Dit komt omdat de software niet in staat was op basis van de vastgestelde criteria te bepalen of het werkelijk een nieuwe titel is, of dat deze 'matcht' met een reeds bestaande titel. Om de verwerking van deze titels mogelijk te maken, is subsidie aangevraagd bij Stichting Pica. De organisaties die meewerken met het project en meedoen met de subsidieaanvraag zijn:

 • Atria
 • IHLIA
 • Boekmanstichting
 • Van Gogh Museum
 • Stedelijk Museum
 • EYE
 • Meertens Instituut
Overview of recently concluded projects - Dutch only

Implementatie WorldShare Platform

 • penvoerder: UKB
 • andere betrokkenen: Nederlandse universiteitsbibliotheken (met uitzondering van de UB TU/e) en KB
 • projectleider: Simone Kortekaas
 • looptijd: 1 januari 2014 – 31 december 2016
 • subsidie: 155.000 euro

Over het project

Nederlandse universiteitsbibliotheken (met uitzondering van de UB TU/e) stappen over van een nationale naar een internationale informatie-infrastructuur. Meer informatie over het project

Digitalisering Nederlands Erfgoed in Universiteitsbibliotheken Universiteit Leiden

 • penvoerder: KB
 • projectleider: Saskia van Bergen
 • looptijd: 1 januari 2016 – 1 april 2017
 • subsidie: 144.000 euro

Over het project

Digitalisering van het Nederlandse erfgoedmateriaal in samenwerking met Google en UBL. Via Delpher hebben alle bibliotheken toegang tot de gedigitaliseerde werken. 

Digitalisering Nederlands Erfgoed in Universiteitsbibliotheken UvA 

 • penvoerder: Bibliotheek UvA
 • projectleider: Anne Ketelaar
 • looptijd: 1 oktober 2014 – 31 augustus 2016
 • subsidie: 300.000 euro

Over het project 

Digitalisering van het Nederlands erfgoed materiaal in samenwerking met Google en KB. Via Delpher hebben alle bibliotheken toegang tot de gedigitaliseerde werken.

Internationale uitrol Quality Open Access Market (QOAM)

 • penvoerder: Radboud Universiteit Nijmegen
 • projectleider: Natalia Grygierczyk
 • looptijd: 1 januari 2013 – 1 juli 2016
 • subsidie: 50.000 euro

Over het project

Organiseren van eigendom, exploitatie en internationale uitrol van Quality Open Access Market (QOAM). QOAM is een online dienst voor auteurs die hun artikel in open access willen publiceren in een goed tijdschrift en voor een redelijke prijs. In QOAM worden tijdschriften op kwaliteit beoordeeld door de academische gemeenschap aan de hand van een Journal Score Card. Meer informatie over QOAM

Wikipedians in Residence

 • penvoerder: Afrika-Studiecentrum Leiden
 • andere deelnemers: Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken, waarin 24 Nederlandse bibliotheken zich verenigd hebben
 • projectleider: Jos Damen
 • looptijd: 1 juni 2013 – 30 april 2015
 • subsidie: 94.000 euro
 • meer informatie over Wikipedians in Residence

Verhaal Lokaal 2.0

 • penvoerder: Bibliotheek Oostland
 • andere deelnemers: DOK Delft, Bibliotheek Oostland, Bibliotheek Rotterdam
 • projectleider: Koen Rotteveel
 • looptijd: 1 oktober 2014 – 30 september 2015
 • subsidie: 82.781 euro

Over het project

Ontwikkeling tweede versie van een digitaal erfgoedprogramma voor de ‘multitouchtafels’ waarbij de nadruk sterker ligt op crowdsourcing met ‘user generated content’. Bekijk de website voor meer informatie of lees het informatiebericht (pdf) van de projectleider.

Verhaal lokaal 1.0

 • penvoerder: Bibliotheek Oostland
 • andere deelnemers: Bibliotheek DOK Delft, Bibliotheek Rotterdam, DOKLAB, Erfgoed Delft e.o., Archief Rotterdam
 • projectleider: Koen Rotteveel
 • looptijd: 1 november 2012 – 31 oktober 2014
 • subsidie: 16.800 euro

Over het project

Ontwikkeling applicatie voor ‘multitouchtafels’ voor het project 'Verhaal Lokaal'. Dit is een project van Bibliotheek Oostland, DOK Delft en Bibliotheek Rotterdam waarmee zij het lokaal historisch erfgoed breder onder de aandacht willen brengen.

Kwaliteitsborging NBC op basis van GGC

 • penvoerder: Stichting PLUSbibliotheken
 • andere deelnemers: deelnemers PLUSbibliotheken, BNL, KB, Samenwerkende Provinciale Bibliotheekorganisaties Nederland (SPN), OCLC en NBD│Biblion
 • projectleider: Frans van Spaandonk
 • looptijd: 1 januari 2014 – 31 december 2015
 • subsidie: 83.980 euro

Over het project

Kwaliteit borgen van de NBC+ door voor de gehele openbarebibliotheeksector afspraken te maken en vast te leggen over het eenduidig toepassen van regels bij het titelbeschrijven in het GGC. Bekijk de website voor meer informatie of lees het eindrapport (pdf).

De Spoorzone ontsloten

 • penvoerder: Bibliotheek Midden-Brabant
 • projectleider: Berny van de Donk
 • looptijd: november 2013 – 1 juli 2015
 • subsidie: 203.000 euro

Over het project

Stimuleren van de openbare informatievoorziening in Tilburg/Brabant, waarbij de samenwerking tussen openbare en wetenschappelijke bibliotheken wordt bevorderd. Het project exploreert de weg naar de bibliotheek van de toekomst.
De ervaringen worden vastgelegd in een overdraagbare blauwdruk van de toekomstige extended library. Bekijk de website voor meer informatie of lees het verslag van de projectleider (pdf).

LOD Kennisbank FryskLab

 • penvoerder:  Bibliotheekservice Fryslân
 • projectleider: Aan Kootstra
 • looptijd: november 2013 – november 2015
 • subsidie: 82.900 euro

Over het project

Ontwikkelen van een FryskLab-kennisbank (een kennis- en communityplatform voor FryskLab). Deze dient als een prototype dat herbruikbaar is in andere FabLabs. Bekijk de website voor meer informatie.

Board of the Pica Foundation

The Board of the Pica Foundation consists of nine members. The Board members are appointed partly by Coöperatie SURF U.A. and partly by the Pica Foundation itself (on the recommendation of the UKB and the VOB).

Since 1 October 2017, the Board consists of the following members:

 • Anton Pijpers, Chairman of the Pica Foundation (Vice-Chairman of the Executive Board of Utrecht University)
 • Maria Heijne (Director of the University Library of the University of Amsterdam/HvA)
 • Lily Knibbeler (Director KB)
 • Peter Kok (Director Library Midden-Brabant)
 • Hans Nederhof (Member of the Board of Directors of Fontys University Colleges)
 • Margot Nicolaes (Director DOK Delft)
 • Marjolein Nieboer (Director UB Groningen)
 • Ton van Vlimmeren (Director of the Utrecht Library)
 • Martijn Ridderbos (Member of the Executive Board of Leiden University)

Simone Arentsen (Executive Secretary of SURF) is the official secretary of the board of the Pica Foundation.

Contact details

Postal address
Stichting Pica
Postbus 19035
3501 DA Utrecht 

Visitors’ address
Hoog Overborch Office Building (Hoog Catharijne)
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht

e-mail: pica@surf.nl
Telephone: +31-307873000
Chamber of Commerce no.: 41154006